Historische archieven Mook nu in Nijmegen

Nijmegen, 5 november 2018

Historische archieven gemeente Mook en Middelaar nu in Nijmegen

Op 5 november 2018 zijn de historische archieven van de gemeente Mook en Middelaar officieel overgebracht naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. De archieven zijn nu op te zoeken bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN).

Vandaag hebben burgemeester Gradisen en gemeentesecretaris Smits-de Kinkelder van de gemeente Mook en Middelaar de archieven van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers officieel overgedragen aan het RAN. Met de ‘overbrenging’ zijn vijf archieven met een omvang van ruim 100 meter ondergebracht in de archiefbewaarplaats in Nijmegen. Het merendeel betreft het archief van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1795-2000). Verder zijn ook het archief van de Schepenbank Mook (1644-1790), de Schepenbank Middelaar (1792-1796), het Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar (1732-1964) en het Bouwarchief van de gemeente Mook en Middelaar (1937-1976) overgebracht.

Akte
Opvallend aan het archief van de gemeente Mook en Middelaar zijn de vele verschillende hogere overheden waar deze plaatsen mee te maken hebben gehad. Hierdoor zijn in het archief zowel Duitstalige, Franstalige als Nederlandstalige bronnen te vinden in een kort tijdsbestek. Een voorbeeld hiervan is een Duitstalige akte uit 1781 over een geldlening, voorzien van het zegel van Mook.

Op de website
Iedereen kan deze archieven thuis doorzoeken via de digitale studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. De archiefstukken zelf zijn tijdens openingstijden te bekijken in de studiezaal, Mariënburg 27 in Nijmegen.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over NijmegenDigitale studiezaal