Hobbycentrum Nijmegen-West – € 8800

Nijmegen, oktober 2008
 
Hobbycentrum Nijmegen-West ontvangt € 8800 van het Oranje Fonds

Hobbycentrum Nijmegen-West DE NONNENDAAL aan de Nieuwe Nonnendaalseweg 98 krijgt een bijdrage van maximaal € 8.800,00 van het Oranje Fonds voor de aanschaf van een afzuiger. Deze bijdrage is de kroon op de omvangrijke verbouwing, die de afgelopen zomer heeft plaatsgevonden. De Nonnendaal vierde vorig jaar zijn twintigjarig bestaan en is een belangrijke plaats voor dagbesteding voor mensen zonder betaalde baan in Nijmegen-West. Het bestuur constateerde toen echter, samen met de gemeente, dat het belangrijk was om meer mensen en nieuwe doelgroepen aan te trekken. Gedacht wordt daarbij aan ouderen, bewoners uit de wat verderaf gelegen wijken in Nijmegen-West en allochtone vrouwen. Voor deze mensen breidt de Nonnendaal zijn aanbod van activiteiten en cursussen uit. Soms zal geprobeerd worden mensen als groep ‘over de drempel’ te halen.

Met steun van de gemeente, die bemiddelde bij het verkrijgen van een Europese EFRO-subsidie, is de Nonnendaal omgebouwd tot een breed toegankelijk hobbycentrum met een ontmoetingsfunctie en ruimte voor allerlei hobby’s. Er is nu een duidelijke ruimtelijke scheiding aangebracht tussen het gebouw voor de ‘rustige’ hobby’s – denk aan schilderen, tekenen, mozaïeken, bloemschikken, antieke voorwerpen opknappen, schoenen repareren, fietsonderhoud – en het gebouw voor de ‘grovere’ metaal- en houtbewerking. Het bestuur heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in een aantal nieuwe machines voor deze laatste hobby’s, die als vanouds een belangrijke plaats blijven innemen in de Nonnendaal. Om een gezond binnenklimaat te garanderen was een nieuwe afzuiging een belangrijke wens. Het Oranje Fonds maakt dit nu mogelijk.

Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. We verwachten dat onze bijdrage dit bijzondere project een goede stimulans geeft en zo onze doelstelling helpt bereiken.” Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer € 20 miljoen uit aan organisaties en projecten in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds betrokkenheid in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.
 
 
Rubriek Cursussen