Hoogleraar pleit voor meer tegendraads denken

Nijmegen, 22-03-2007

Hoogleraar pleit voor meer tegendraads denken
Doven willen (niet) horen

Bij de beoordeling van nieuwe medische interventies is tegendraads denken zeer welkom. Vaak zitten onder de ogenschijnlijk neutrale afwegingen namelijk ‘onzichtbare’ waarden en normen verborgen. Die waarden en normen komen niet aan het licht door zorgvuldige analyses, maar juist door afwijkende, dwarse en rebelse opvattingen. Prof. dr. Gert Jan van der Wilt, hoogleraar Health Technology Assessment aan het UMC St Radboud, zal dit standpunt verdedigen tijdens zijn oratie op vrijdag 23 maart in Nijmegen.

Therapie, transplantatie, tehuis
Health Technology Assessment (HTA) onderzoekt de effecten van nieuwe medische ingrepen. Dat lijkt eenvoudig. Verzamel de plus- en minpunten van een medicijn, een operatie of een andere medische ingreep en formuleer dan een heldere conclusie: voer de ingreep in of doe het juist niet.
“De praktijk ziet er wat ingewikkelder uit”, zegt prof. dr. Gert Jan van der Wilt, hoogleraar Health Technology Assessment aan het UMC St Radboud. In zijn oratie, aanstaande vrijdag, toont hij overtuigend aan dat het zelden gaat om dergelijke simpele optelsommen. “Hoe bepalen we bijvoorbeeld of een nieuwe, maar erg dure kankertherapie moeten invoeren? En als we die therapie willen invoeren zonder stijgende kosten, moeten we dan de longtransplantaties laten vallen of misschien minder investeren in de verzorging van demente bejaarden?”

Beter luisteren
Hoewel deze vergelijkingen op zichzelf al moeilijk genoeg zijn, ligt het probleem vaak nog dieper. Van der Wilt illustreert dit aan de hand van de ontwikkeling van het cochleaire implantaat (CI). Het CI is een elektronisch apparaatje dat na implantatie in het oor weer (beperkte) geluidswaarneming mogelijk maakt.
“Health Technology Assessment heeft zich jarenlang beziggehouden met de vraag of implantatie van CI een kosteneffectieve ingreep is”, zegt Van der Wilt. “Juist door die eenzijdige kijk werd de medische wereld compleet verrast door de scherpe kritiek vanuit de dovenwereld. Veel doven zagen CI niet als een uitkomst, maar als een frontale aanval op en een diskwalificatie van de dovencultuur. Alsof doven minderwaardig zouden zijn. Alsof doven door ‘aansluiting op een kunstmatig oor’ weer meer mens zouden worden.”

Waardevolle afwijkingen
Van der Wilt laat tijdens zijn oratie zien dat zo’n botsing tussen twee culturen, tussen twee verschillende normatieve kaders, op veel meer gebieden in de gezondheidszorg plaatsvindt. Die botsingen zouden volgens hem niet achteraf, maar juist al in het begin aan het licht moeten komen. Daarom pleit hij voor een vorm van Health Technology Assessment waarin meteen actief naar die botsingen en verschillen wordt gezocht. De formulering van afwijkende en alternatieve gezichtspunten moet, in nauwe samenhang met patiënten(verenigingen) en andere betrokkenen, dus sterk worden gestimuleerd.

Bron: UMC St Radboud