Horstacker – Gezondheidscentrum en supermarkt

Nijmegen, 20 mei 2008

Overeenkomst voor nieuw gezondheidscentrum en supermarkt Horstacker

Projectontwikkelaar Giesbers uit Arnhem heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten om een nieuw gezondheidscentrum in de Horstacker te bouwen. Bij het plan horen ook een Lidl-supermarkt en een apotheek. Daarmee krijgen de voorzieningen in de Horstacker een stevige impuls.

Het nieuwe gezondheidscentrum wordt gebouwd op de locatie van huidige jongerenvoorziening JC Sprokkelenburg. Dit gebouw wordt gesloopt. De jongerenvoorziening op een locatie is voor Lindenholt niet toereikend gebleken. Voor de jongeren is het de bedoeling dat er twee nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd aan de Zwanenstraat en in het voormalig Quickpand aan de Weteringweg.

Na sloop van de Sprokkelenburg wordt het nieuwe gezondheidscentrum gebouwd met daarboven 21 appartementen. Vervolgens kan na sloop van het oude gezondheidscentrum op die plek een nieuwe supermarkt worden gebouwd met daarboven 42 appartementen. De parkeerplaatsen bij de supermarkt en bij sporthal de Horstacker worden in dit plan samen met de openbare ruimte opgeknapt.

In 2006 heeft de ontwikkelaar de buurtbewoners op de hoogte gebracht van de plannen. Doordat er verschillende partijen en locaties met het initiatief gemoeid zijn, heeft het lang geduurd voordat er met alle partijen bindende afspraken konden worden gemaakt. Voor de realisering van de nieuwbouw is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Bron Gemeente Nijmegen