Groeikansen voor Nijmeegse hotelmarkt

Nijmegen, 8 april 2008

Groeikansen voor Nijmeegse hotelmarkt

Het gaat goed met de Nijmeegse hotelmarkt. Uit onderzoek van de gemeente naar ontwikkelingen blijkt dat er kansen liggen voor nieuwe hotels in het lagere en hogere segment, voor specifieke doelgroepen en congressen. Bestaande hotels worden aanbevolen te investeren in kwaliteit en uitstraling. De gemeente Nijmegen wil kansrijke initiatieven in de hotelsector stimuleren.

De gemeente heeft onderzoek laten verrichten naar de ruimte op de Nijmeegse hotelmarkt. Toekomstkansen liggen in promotie van het stadstoerisme, in de zakelijke (congres)markt en in specifiek toeristisch aanbod voor bijvoorbeeld jongeren, low-budget toeristen en senioren. Ook kan worden aangesloten bij nieuwe ontwikkelingen zoals zogenaamde zorghotels.

De gemeente Nijmegen wil kansrijke initiatieven van ondernemers daarom stimuleren, zowel kleine als grotere, en meekijken naar mogelijke locaties. Een voorbeeld daarvan is een vier-sterren theaterhotel aan het Keizer Karelplein voor zakelijke en toeristische bezoekers.

Uitbreiding van het aantal bedden heeft de meeste succeskansen aan de onderkant van de markt (1 a 2 sterren) en in hogere segmenten (4 a 5 sterren). Een prijsvriendelijk aanbod kan nieuwe doelgroepen als jongeren en low budget toeristen kunnen aantrekken, zeker gekoppeld aan betaalbare vluchten via Airport Weeze. Ook zouden hoteliers zich kunnen richten op de groeiende doelgroep senioren. Het zakelijk segment kan doorgroeien aan de bovenkant van de markt, met name in de top van het 4-sterren segment met uitgebreide congres- en vergadermogelijkheden en goede restaurants. De verbinding Randstad-Ruhrgebied via de A73 en doortrekken van de A15 maken ook nieuwe hotels aan een uitvals- of snelweg mogelijk.

Voor bestaande hotels geeft het onderzoek de aanbeveling om het hotelproduct op peil te houden door te investeren in kwaliteit en uitstraling.

Het aantal overnachtingen in Nijmegen steeg de afgelopen tien jaar met 50% naar 150.000, waarvan eenderde werd geboekt door buitenlandse reizigers. De totale bezettingsgraad ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. De verwachtingen voor de markt zijn gunstig, met name voor het toeristisch en congressegment. Bijna driekwart van de geïnterviewde hoteliers verwacht dan ook verbetering van hun bedrijfsresultaat.

Het Nijmeegs hotelaanbod is in de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd en bestaat uit tien bedrijven met in totaal 819 bedden, met name in het middensegment (drie tot vier sterren). Dit zijn 25 tot 50 procent minder bedden dan in vergelijkbare steden. Het laatste hotelonderzoek dateert van 10 jaar terug.

Bron: Gemeente Nijmegen