Huis kopen – Extra geld voor starterslening

Nijmegen, 8 november 2008

De komende tijd kan de gemeente voor 1,2 miljoen euro startersleningen verstrekken aan Nijmegenaren die voor het eerst een huis kopen. De gemeente maakt hiervoor zelf drie ton vrij. De rest wordt bijgelegd door het Rijk en Provincie. Met het bedrag kunnen ruim dertig extra leningen van maximaal 35.000 euro worden verstrekt.

De gemeente Nijmegen biedt personen die voor het eerst een huis willen kopen al vanaf 2004 de mogelijkheid om op een aantrekkelijke manier geld te lenen. In de eerste drie jaar hoeft niet te worden afgelost en wordt ook geen rente betaald. Hierna lost men af naar financiële draagkracht. De regeling stimuleert koopstarters om, ondanks de hoge woningprijzen, toch een huis te kopen. Dit vermindert de druk op de huurwoningmarkt. In 2008 zijn al dertien leningen verstrekt. Het beschikbare geld voor de regeling is bijna uitgeput. Omdat het om een op=op-regeling gaat, moest de gemeente een nieuw besluit nemen. Dit is nu gebeurd.

De regeling heeft als voordeel dat het Rijk (Ministerie van VROM) de helft voor zijn rekening neemt. Provincie en gemeente dragen elk een kwart bij. De inzet van € 300.000,- door de gemeente resulteert zodoende in 1,2 miljoen euro. De regels voor de ruim dertig leningen die hiermee kunnen worden verstrekt, zijn onlangs versoepeld. Het is niet meer noodzakelijk dat de koper een huurhuis achterlaat om voor de lening in aanmerking te komen. Daarnaast zijn de inkomenseisen vervallen en is de maximale koopprijs verhoogd van 200.000 naar 225.000 euro.

De starterslening wordt in meer dan 150 gemeenten in Nederland toegepast. Elke gemeente heeft eigen voorwaarden hiervoor.
  
Bron Gemeente Nijmegen