Huiselijk geweld – LUX, 4 maart

Thema-avond: is huiselijk geweld een mensenrechtenschending?
LUX, 4 maart 2009. Van 19.30 tot 22.30
 
Huiselijk geweld is lang een taboe geweest, ook in Nederland. Langzamerhand dringt het besef door dat dit type geweld veel meer voorkomt dan tot voor kort werd gedacht. Uit cijfers van de Nederlandse politie blijkt bijvoorbeeld dat er in 2007 maar liefst 65.000 meldingen van huiselijk geweld zijn geregistreerd. Dat is een toename van 3% ten opzichte van 2006. Alle reden dus om volop aandacht aan dit probleem te besteden.
 
Sinds enige jaren heeft Amnesty International haar mandaat uitgebreid. Hierdoor zijn vouwenrechten een speerpunt geworden. De vraag of huiselijk geweld ook een mensenrechtenschending is, roept internationaal veel discussie op. De Nijmeegse vrouwengroep van Amnesty Internationaal heeft om die reden een informatie- en discussieavond over huiselijk geweld georganiseerd. Deze avond vindt plaats op woensdag 4 maart, om 19.30 in Cultureel Centrum Lux in Nijmegen.
 
De avond begint met de dansvoorstelling It’s my right van Maggie Boogaart. In deze voorstelling combineert choreografe en danseres Maggie Boogaart dans, tekst en muziek. Het publiek hoort ervaringsverhalen van 26 vrouwen uit de hele wereld, zoals het verhaal van een Nigeriaanse vrouw die door haar man wordt onderdrukt, een man die haar vader vermoordde omdat hij geweld tegen haar dochter wilde voorkomen.
 
Na de voorstelling gaan Lisette Pouls van Hera (voorheen Blijf van mijn Lijf) en Annemarie Brughuis, advocaat-generaal van het OM in den Bosch nader in op verschillende aspecten van huiselijk geweld. Hierop volgt een forumdiscussie met het publiek. Hieraan zullen ook Bob Walter van het steunpunt huiselijk geweld en Loes Veraart, voormalig huisarts en nu scholingsdeskundige deelnemen. De vraag die centraal staat in deze discussie is of huiselijk geweld ook een mensenrechtenschending is.
 
Gespreksleider van de avond is Marijke Naezer, cultureel antropoloog en master in de Vrouwenstudies. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan over geweld tegen vrouwen en hulpverlening voor deze groep.
 
Cultureel Centrum Lux, Marienburg 38-29, Nijmegen
4 maart 2009. Van 19.30 tot 22.30
Toegang: 5 euro
Kaartjes: vanaf half februari aan de kassa van Lux, 0900-5894636
Meer informatie:
www.amnestynijmegen.nl