Huishoudelijke hulp – Keuze uit 8 aanbieders

Nijmegen, 2 december 2008

Vanaf april keuze uit acht aanbieders huishoudelijke hulp

Nijmegenaren die huishoudelijke hulp nodig hebben, kunnen vanaf 1 april kiezen uit acht thuiszorgaanbieders, waaronder de huidige. Tien organisaties hadden zich ingeschreven in de Europese aanbesteding van de huishoudelijke hulp in Nijmegen. Deze vond gezamenlijk plaats voor negen regiogemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De offertes van tien aanbieders van huishoudelijke hulp voor de gemeente Nijmegen zijn beoordeeld op kwaliteit en prijs. Hierbij werd onder meer gekeken naar de continuïteit van de zorg, de signaleringsfunctie, de wijze waarop zij om willen gaan met de verschillende doelgroepen en culturele achtergronden, de deskundigheid van het personeel en de samenwerking met andere partners in de zorgketen, waaronder ook mantelzorgers.

De gemeenten hadden in de aanbesteding een maximaal tarief voor de huishoudelijke zorg vastgesteld, waarin de loonkosten plus een percentage voor improductiviteits- en overheadkosten verwerkt zijn. Met deze formule zijn de gemeenten er zeker van dat de loonkosten van medewerkers die huishoudelijke hulp leveren, ook daadwerkelijk betaald kunnen worden. Bovendien hopen de gemeenten dat klanten hiermee minder wisselende (alpha)hulpen in huis krijgen.

Bij de beoordeling van de offertes speelden kwaliteitseisen een belangrijke rol (60%). Daarna werd de prijs gewogen (40%), waarbij lage overheadkosten gunstig scoorden. Het college van burgemeester en wethouders heeft er op basis van de offertes alle vertrouwen in dat de prijs- en kwaliteitseisen meer dan voldoende zijn gewaarborgd in acht van de tien meedingende organisaties.
 
Het college heeft daarom vandaag besloten de uitvoering van huishoudelijke hulp in Nijmegen te gunnen aan:
– Thuiszorg Service Nederland
– Thuiszorgcentrum VDA BV
– Stichting Vérian
– Stichting Zorggroep Zuid Gelderland
– Carinova
– Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
– Thuiszorg Inis
– Oud Burgeren Gasthuis

De offertes van twee zorgaanbieders zijn afgewezen op basis van de formele minimumeisen in de aanbesteding.

De huidige zorgaanbieders Icare, Vérian en ZZG voeren hun werk in beginsel uit tot 1 april 2009. De nieuwe contracten voor de acht aanbieders gaat per die datum in voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid om twee maal met een jaar te verlengen. Nijmeegse Wmo-cliënten ontvangen een brief van de gemeente met meer informatie zodra de gunning wettelijk is afgerond.

Omdat Vérian en ZZG weer tot de nieuwe selectie horen, en Icare in het nieuwe contract als onderaannemer voor TSN gaat werken, blijft het mogelijk dat klanten de eigen zorgaanbieder kunnen behouden. Het Oud Burgeren Gasthuis en VDA werken momenteel al in Nijmegen als onderaannemers van Vérian en ZZG. Carinova, STMG en Thuiszorg Inis zijn nieuw voor de gemeente Nijmegen.

De Europese aanbesteding voor de hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is onder leiding van de gemeente Nijmegen, uitgevoerd met negen gemeenten: Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Voor deze aanbesteding hebben in totaal twaalf zorgaanbieders een offerte ingediend: Thuiszorg Service Nederland (TSN), Thuiszorgcentrum VDA BV, Vérian, Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG), Carinova, Stichting Zorggroep Midden Gelderland, Thuiszorg Inis, Stichting Luciver, Zorggroep Maas&Waal, Oud Burgeren Gasthuis, Thuiszorg Elele en Intercare. TSN, Vérian, ZZG en Carinova schreven op alle negen de percelen (=gemeenten) van de aanbesteding in.

Bron Gemeente Nijmegen