Hulp voor paardekastanjes in Nijmegen?

Hulp voor paardekastanjes in Nijmegen?

Paardekastanjes blijken een hogere weerstand te hebben tegen bloedingsziekte als de bodem is verrijkt met schimmeldominante compost. Dat concludert de landelijke werkgroep Aesculaap. Om de proef op de som te nemen, heeft de Haagse wethouder Baldewsingh op 14 maart vier nieuwe paardekastanjes geplant aan de Korte Vijverberg, waar eind 2005 vier ernstig aangetaste paardekastanjes waren gekapt. Omdat het vertrouwen in een positief effect van de schimmels groot is, wordt de groeiplaats van de 300 belangrijkste paardekastanjes in Den Haag op korte termijn verbeterd. Boomrijk Nijmegen heeft het Nijmeegse College gevraagd om ook hier de compost-methode toe te passen.

Eind jaren negentig dook een nieuwe soort bladmineermot uit het niets op in paardekastanjes in Zuidoost-Europa. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden verspreidde het motje zich razendsnel over heel Europa. Ook in Nijmegen zien de bladeren van vooral witte paardekastanjes er tegenwoordig door de rupsjes van de mot halverwege de zomer vaak al bruin en herfstachtig uit. De bomen kunnen er gelukkig wel tegen. In 2002 echter werden in Nederland paardekastanjes gevonden met ongewone bloedingsverschijnselen. De bloedingsziekte bleek de jaren erna dodelijk te zijn voor de bomen en heeft zich razendsnel verspreid. In het westen en noorden van het land is inmiddels de helft van de paardekastanjes aangetast! Een gemeente als Den Haag moet deze maand een kleine honderd paardekastanjes rooien, omdat ze een gevaar kunnen gaan opleveren!

Na enkele jaren naarstig zoeken heeft de werkgroep Aesculaap vorig jaar vastgesteld welke bacterie verantwoordelijk is voor de bloedingsziekte, al is daarmee niet de volledige oorzaak van de ziekte gevonden. De zoektocht daarnaar gaat door, evenals het vinden van remedies. In Den Haag zijn vorig jaar drie bestrijdingsmethoden voor de bloedingsziekte getest. Het betrof het bespuiten van de bomen met een biologisch preparaat uit Nieuw Zeeland, phytotherapie uit India en bespuitingen met compostthee. In de compostthee zijn belangrijke schimmels voor de bomen opgelost. De kennis voor deze methode is voor een belangrijk deel afkomstig uit India. Op een aantal locaties in Den Haag waar de compostthee is toegepast zijn geen uitbreidingen van de bloedingsziekte geconstateerd.

Dat goed gevoede paardekastanjes beter bestand zijn tegen de bloedingsziekte, blijkt ook uit een ander recent onderzoek. Bij 11 straat- en laanbeplantingen van paardekastanjes, verspreid over 5 Nederlandse gemeenten, is onderzocht in hoeverre er een relatie bestaat tussen de conditie van de bomen en de mate waarin ze zijn aangetast door de bloedingsziekte. Hieruit blijkt dat verschillen in conditie vooral zijn terug te voeren op tekorten in de stikstof-voorziening en dat bomen met de slechtste stikstof-voorziening gemiddeld genomen het zwaarst zijn aangetast.

De genoemde onderzoeken worden voortgezet, maar het kan intussen zeker geen kwaad de compost-methode meer toe te passen. Boomrijk Nijmegen, een werkgroep van Milieudefensie en de Bomenstichting, vraagt daarom vandaag in een brief aan het College of ook in deze stad kan worden begonnen met het aanbrengen van de schimmeldominante compostthee. In Nijmegen zijn weliswaar minder paardekastanjes aangetast door de bloedingsziekte dan in het westen en noorden van ’t land, niettemin betreft het ook hier naar schatting zo’n twintig procent.

Meer informatie: Alex de Meijer, secretaris Boomrijk Nijmegen. 024 – 356 1778