Stop huurstijging, voor sociale en vrije sector

Nijmegen, 8 juni 2020

Stop de huurstijging, 0 % is genoeg

De Nijmeegse SP roept de regering en verhuurders op om 1 juli niet de huren te verhogen. “In crisistijd moet je de huren niet verhogen, maar juist een helpende hand bieden”, aldus gemeenteraadslid Biljana Markovic. “Nu de coronacrisis langer duurt en voor steeds meer mensen ingrijpende financiële gevolgen heeft, moeten de huren niet omhoog. De afgelopen jaren zijn de woonlasten explosief gegroeid. Prijzen van huurwoningen rijzen de pan, zowel in de sociale – als in de particuliere sector. Dit kan niet langer zo!”. Komende woensdag dient de SP een motie in met deze oproep.

Volgens het Nibud hadden vóór de crisis al 800.000 huurders financiële problemen. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties (KWC) meldt dat nog eens 360.000 corporatiehuurders nu zeggen in grote financiële onzekerheid te zitten. Markovic: “Deze huurders zijn flexwerkers of mensen met een 0-urencontract die van de ene op de andere dag geen inkomen meer hebben omdat hun werk gestopt is, of omdat hun werkgever failliet gaat. De rekeningen stapelen zich al snel op en dan helpt het zeker niet als ze vanaf 1 juli ook nog eens een huurverhoging voor de kiezen krijgen. Bij veel mensen gaat het al snel om een paar tientjes per maand.”

De Eerste Kamer nam op 21 april een motie aan van SP-senator Tiny Kox die de regering opriep de huren dit jaar niet te laten stijgen. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (D66) weigert vooralsnog om deze uit te voeren. Markovic: “Dat laat maar weer zien dat het belangrijk is de druk erop te houden. Bovendien, corporaties en particuliere verhuurders hoeven niet op Den Haag te wachten. Zij kunnen nú besluiten de huren niet te verhogen.

De SP roept huurders op de petitie 0% is genoeg te tekenen en de flyer die in een oplage van 10.000 in Nijmegen wordt verspreid achter het raam te hangen. Er kunnen ook grotere posters besteld worden.

Nijmegen, 25 april 2020

SP – geen huurverhoging in Nijmegen

De SP roept op tot een huurstop! Wat de Nijmeegse SP fractie worden de huren in zowel de sociale – als de vrije sector per 1 juli aanstaande niet verhoogd, maar bevroren.

Gemeenteraadslid Biljana Markovic doet een oproep aan het stadsbestuur om huurders die in de problemen komen tijdens en door de coronacrisis alle mogelijke steun te bieden. “Het is vandaag Woningsdag in plaats van Koningsdag, maar veel valt er niet er niet te vieren op deze 27e april. Veel Nijmeegse huurders, zowel in de sociale huur- als vrije sector, komen financieel in de problemen door de coronacrisis. Zzp’ers krijgen geen opdrachten meer, mensen met een nul-urencontract worden niet meer ingepland en anderen worden ontslagen. Er zijn landelijke steunmaatregelen, maar we zien in de praktijk dat die niet voldoende zijn. Daar waar mogelijk kunnen we als gemeente een steentje bijdragen, want veel huurders hadden het al moeilijk om de huur te betalen. Velen zullen het nog moeilijker krijgen”.

In de Eerste Kamer werd deze week een motie van SP-senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen . “Nijmegen heeft een groot woningtekort, de betaalbaarheid van woningen staat onder druk. De afgelopen jaren hebben veel huurders samen met de SP acties gevoerd tegen de steeds maar terugkerende huurverhogingen. Ook nu staan Nijmeegse huurders op met de oproep de huurverhogingen te stoppen. Een voorlopige huurstop is slechts een eerste stap. Er is veel meer nodig om uit de wooncrisis te komen. Dan zou het heel goed zijn als de aangekondigde huurverhoging bij de woningcorporaties per 1 juli niet doorgaat. Maar ook de huurverhogingen van andere particuliere verhuurders, waaronder de gemeente zelf’, aldus Biljana Markovic.

Bron SP Nijmegen