Idealisme en betrokkenheid – LUX, 20 sept

LUX, Nijmegen
Zaterdag 20 september 2008
 
Idealisme bestaat nog! Hoe betrokken ben jij?
Programma ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het CIDIN

Geven we nog net zoveel om ontwikkelingssamenwerking als 20, 30 of 50 jaar geleden? Wat heeft het anti-globalisme opgeleverd voor de Derde Wereld? Waarom raken mensen überhaupt ergens bij betrokken? Kun je als liberaal ook betrokken zijn en wie is eigenlijk de grootste idealist van de afgelopen 50 jaar? Hoe staat het eigenlijk met de betrokkenheid van de Nederlander bij ontwikkelingssamenwerking?
Tijdens de viering van lustrum van het CIDIN (Centre for International Development Issues Nijmegen) van de Radboud Universiteit onderzoeken we deze en andere vragen. Op vrijdag 19 september is er op de campus van de Radboud Universiteit een wetenschappelijke conferentie (zie voor een uitgebreid programma de website van het CIDIN) en op zaterdag 20 september vindt in LUX een publieksmanifestatie plaats over betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking.
 
Een kleine greep uit het programma van 20 september: Een optreden van Joris Luyendijk, een zoektocht van Joshua Livestro naar zijn liberale betrokkenheid, de (mini)Ontwikkelingsquiz, een lezing van Paul Hoebink over de relatie wetenschap & engagement, een gesprek over de vraag in hoeverre ontwikkelingsidealen door de jaren heen zijn veranderd, een gebed voor de Derde Wereld en een debat over hoeveel draagvlak eigenlijk mag kosten. Het programma wordt afgesloten met een feest onder leiding van de Memphis Maniacs.
 
Met o.a. Simon Maxwell, Ruud Treffers, Joris Luyendijk, Paul Hoebink, Joshua Livestro, Renske de Greef, Hans Beerends, Cor van den Brand, Memphis Maniacs, John Verhoeven, Piet Elands, Sebastiaan van Wijk, Nanna Tieman, Radj Bhondoe, Antoon Claassen, Frans Jacobs en professor Jan Derksen.
Zaterdag 20 september / van 13 00 uur tot 01 00 uur / entree 10 euro / studenten 5 euro / reserveren alleen mogelijk via CIDIN:
http://www.ru.nl/cidin/anniversary_2008/programme/
Dit programma is georganiseerd door het CIDIN en LUX ism Lokaalmondiaal. Het CIDIN ontvangt hiervoor een bijdrage van de Gerrit Huizer Stichting, ICCO en Hivos. LUX ontvangt hiervoor een bijdrage van de NCDO.