Ik consumeer, dus ik besta – 19 nov

Science Café Nijmegen organiseert op woensdag 19 november 2008 een avond
over consumptie.

 
Ik consumeer, dus ik besta
Een avond over (on)duurzaam consumeren.

De welvaart in de wereld stijgt en de wereldbevolking neemt toe. De
consumptie van goederen en energie is aan het groeien. Waarom willen we
eigenlijk alsmaar meer? Is deze ontwikkeling wel zo vol te houden? Er
komen steeds meer kritische geluiden over de consumptiemaatschappij.
Moeten we wel toegeven aan alle verleidingen die er zijn? Waar wordt
consumentengedrag eigenlijk door bepaald en hoe kun je consumentengedrag
beïnvloeden? Op woensdag 19 november gaat het Science Café Nijmegen in op
deze vragen en nemen we een diepe duik in het onderwerp ‘(on)duurzaam
consumeren’. Drie gerenommeerde sprekers, Dirk Geldof, Theo Beckers en
Fred van Raaij belichten dit onderwerp van verschillende kanten.

Ten eerste zal Dirk Geldof (Socioloog, Universiteit Antwerpen) ingaan op
de symptomen van onze maatschappij. We consumeren ons kapot naar zijn
gelijknamige boek. Onze koopkracht staat onder druk. Maar tegelijk
consumeert de doorsnee Nederlander nog nooit zoveel, teveel zelfs. De
rekken in onze supermarkten puilen uit, net zoals onze kasten, kelders,
zolders en garages. Bovendien maakt die overvloed niet gelukkig. We
worstelen met de stress van het exces: hoe groter de keuze, hoe moeilijker
we kunnen kiezen. Dirk Geldof verkent de paradoxen van de overconsumptie
en onderzoekt waarom we nooit genoeg zullen hebben. Hij kiest voor meer
levenskwaliteit met meer duurzame consumptie, zelfs met minder consumptie.
Omdat geluk en levenskwaliteit onbetaalbaar zijn en niet te koop.

Voor onze consumptie leggen we beslag op vier maal de oppervlakte van ons
land. Om al onze plannen en ambities te realiseren zouden we vier keer
langer moeten leven. Hoe kunnen we de consumptie ‘downscalen’,
terugbrengen tot de menselijke maat van tijd en plaats? In de bijdrage van
Theo Beckers (Emiritus Hoogleraar Vrije Tijds Wetenschappen, Universiteit
Tilburg), die gebaseerd is op zijn afscheidsrede ‘De hyperactieve
samenleving:op zoek naar de verloren tijd’ bespreekt hij de
maatschappelijke en ecologische kosten van het moderne tijdgebrek. Een
deel van de oplossing is gelegen in een andere cultuur van de tijd.

Fred van Raaij (Hoogleraar Economische Psychologie, Universiteit Tilburg)
houdt zich bezig met het onderzoekt macro-consumentengedrag. De consument
kunnen we onderverdelen in verschillende segmenten lopend van een hoge tot
geen oriëntatie op duurzaamheid. En juist bij het middensegment blijkt de
meeste winst te halen te zijn. Fred van Raaij zal ingaan op belangrijke
vragen, zoals waar het consumentengedrag door wordt bepaald maar ook hoe
je consumentengedrag kunt beïnvloeden. Als je namelijk van consumenten
sociaal-verantwoorde consumptie of zelfs minder consumptie verlangt, is
dat moeilijk te realiseren vanwege het gevoel van vrijheidsbeperking. Hoe
dit toch zou kunnen lukken zal Fred van Raaij toelichten in zijn bijdrage.

Er is zoals gebruikelijk ruime gelegenheid mee te discussiëren over dit
fascinerende onderwerp. De avond, die onder leiding staat van Paul
Voestermans, vindt plaats in Ierse pub The Shamrock aan de Smetiusstraat
17 te Nijmegen. De aanvang is om 20 uur, maar al vanaf 19u30 uur is er
live muziek van “The Trashures”. De entree is gratis.
Meer informatie vindt u op de website www.sciencecafenijmegen.nl