Inspraak vormgevingseisen stadsbrug

Nijmegen, 9 september 2008
 
Het document waarin de vormgevingseisen voor de nieuwe stadsbrug worden beschreven is op onderdelen aangepast. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit Ambitiedocument Beeldkwaliteit vandaag vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot en met 10 oktober 2008. De belangrijkste aanpassing is dat de relatie met de twee overige bruggen over de Waal meer benadrukt wordt. Verder is een van de vijf thema’s geschrapt en zijn overbodige criteria verwijderd.

In mei van dit jaar zijn verschillende bijeenkomsten gehouden over de vormgeving van de stadsbrug en is een enquête gehouden waaraan ruim 1.800 Nijmegenaren deelnamen. Uit dit ‘gesprek met de stad’ kwam naar voren dat de meerderheid van de mensen een voorkeur heeft voor een boogbrug in een eigentijdse vormgeving die past bij de overige bruggen over de Waal. De uitkomsten van het gesprek met de stad zijn samengevat in een ‘Sfeerbeeld’ en verwerkt in de nieuwe versie van het Ambitiedocument.

Het definitieve Ambitiedocument over de vormgeving van de nieuwe stadsbrug wordt samen met de technische eisen, de uitkomsten van de enquête en een verslag van het stadsgesprek meegegeven aan de marktpartijen die meedoen in de aanbesteding voor de brug. De aannemer die binnen het vastgestelde budget de mooiste brug kan bouwen, krijgt de opdracht. De streefdatum voor de oplevering van de brug is eind 2012.

Bron Gemeente Nijmegen