Internetenquete ontwerp Stadsbrug

Nijmegen, 13 mei 2008

Nijmegenaren kunnen tot 1 juni a.s. via een enquête op de gemeentelijke website hun mening geven over de vormgeving van de nieuwe Stadsbrug. De uitkomsten van de enquête worden samen met onder andere de technische eisen meegegeven aan de marktpartijen die zich inschrijven voor de bouw van de Stadsbrug. De enquête is ook in te vullen tijdens een informatiemarkt over de Stadsbrug op zaterdagmiddag 24 mei in de hal van het Stadshuis.

De aanbesteding voor de Stadsbrug start naar verwachting komend najaar. Om de creativiteit uit de markt zoveel mogelijk ruimte te geven, is besloten dat er geen brugtype zal worden voorgeschreven. Wel wordt de vormgeving van de brug een belangrijk criterium bij de keuze van een marktpartij. De eisen en wensen die de gemeente hierover heeft worden beschreven in een concept Ambitiedocument Beeldkwaliteit, dat vandaag is gepresenteerd door het College van Burgemeester en Wethouders. Op basis van de uitkomsten van de internetenquête wordt het document nog aangepast, waarna het na de zomer wordt vrijgegeven voor inspraak.

Een beoordelingscommissie onder leiding van de nieuwe Rijksbouwmeester Liesbeth van de Pol gaat straks de ingezonden ontwerpen beoordelen op basis van het definitieve Ambitiedocument Beeldkwaliteit.

Het Ambitiedocument Beeldkwaliteit wordt op woensdag 14 mei vanaf 20.00 uur gepresenteerd in het Dominicuscollege, Energieweg 93. De bijeenkomst is live -maar ook daarna nog, te zien via www.nijmegen.nl  

Bron Gemeente Nijmegen