Vierdaagse – Intocht via Oranjesingel

Nijmegen, 2 februari 2009
 
Intochtroute weer terug op overbrugde Oranjesingel
Organisatie 93ste Vierdaagse alweer in volle gang

De deelnemers aan de 93ste Vierdaagse lopen dit jaar de laatste honderden meters tijdens de Intocht over de hoofdrijbaan van de Oranjesingel om vervolgens door de Prins Bernhardstraat op start- en finishterrein de Wedren de eindstreep te passeren. Over de Oranjesingel, ter hoogte van de Arksteestraat, komt bovendien weer een voetgangersbrug te liggen.

Het zijn enkele belangrijke besluiten die het bestuur van Stichting de 4daagse in de aanloop naar de 93ste Vierdaagse, van 21 tot en met 24 juli, genomen heeft. De organisatie van de Vierdaagse, waarvoor de inschrijving op 2 februari begonnen is, is alweer in volle gang. Voor 1 maart moeten de benodigde vergunningen zijn aangevraagd bij de gemeente Nijmegen. “Dat betekent dat er al vroeg in het jaar belangrijke knopen doorgehakt moeten worden”, aldus voorzitter Johan Willemstein van de organiserende stichting.

Ergernis
Voorgaande jaren werden de tienduizenden deelnemers na het Keizer Karelplein nog over de ventweg langs de Oranjesingel en door de smalle Wilhelminasingel en Waldeck Pyrmontsingel geleid. Dat leidde tot opstoppingen en dus tot ergernis bij wandelaars en bij muziekkorpsen die aan de Intocht deelnamen. Ook het feit dat het finishgebied tussen de Wedren en het terrein rond concertgebouw De Vereeniging voor wandelaars en toeschouwers nauwelijks ontsloten was, leverde commentaar op.
Johan Willemstein: “De gewenste doorstroming van wandelaars én bezoekers wordt bereikt als de veel bredere Oranjesingel in het parcours wordt opgenomen. Defensie zal bovendien een 4 meter brede voetgangersbrug aanleggen, waardoor het Wedrengebied veel makkelijker te ontsluiten is.”

Parcourswijzigingen
Op een kleine verandering op de tweede wandeldag in Beuningen na, zijn er voor de 93ste Vierdaagse geen parcourswijzigingen te melden. In Beuningen is het parcours 600 meter ingekort. De wandelaars lopen via de Houtduiflaan door de Burg. Geradtslaan, Haagstraat en de Hogewaldseweg naar de Van Heemstraweg.
Op de eerste dag, de Dag van Elst, blijft het slotparcours over de Waalbandijk van Oosterhout naar Lent hetzelfde. Dat heeft het Vierdaagsebestuur de wijkraad in Oosterhout inmiddels laten weten. Eerder had de wijkraad voorgesteld de wandelaars door de dorpskom naar Lent te laten wandelen en de ‘lastige dijk’ uit het parcours te halen. Na onderzoek heeft het Vierdaagsebestuur besloten het geboden alternatief niet te gebruiken. De slechte bereikbaarheid van het alternatieve parcours voor hulpdiensten is een belangrijke overweging voor dat besluit. Bovendien zou de route door de dorpskom langer worden en vinden vele wandelaars dat ‘de dijk’ er gewoon bij hoort. 
 
Wijzigingen reglement
Ook in de reglementering voor de komende Vierdaagse zijn enkele wijzigingen aangebracht. De dispensatieregeling voor mensen met een verstandelijke beperking, voor visueel gehandicapten en voor dragers van een prothese voor de onderste ledematen blijft van kracht en is nu ook beperkt toepasbaar voor rolstoelers.
In 2009 wordt bovendien, na aanvraag per individuele deelnemer, weer dispensatie verleend aan ouders en/of verzorgers van deelnemende kinderen tot 15 jaar.
Het bestuur van Stichting de 4daagse heeft verder besloten dat de bepakkingseis (10 kilogram) voor militairen tijdens de intocht is komen te vervallen.
Ook het feit dat bij overschrijding van de inschrijflimiet van 45.000 een eventuele loting alleen plaatsvindt onder eerstejaars wandelaars die niet deelnemen aan het programma ViaVierdaagse, is via een reglementswijziging geregeld.

ViaVierdaagse
Tegelijkertijd met de inschrijving voor de Vierdaagse begint op maandag 2 februari ook de inschrijving voor het training- en voorbereidingsprogramma ViaVierdaagse dat wandelsportbond KNBLO-NL samen met Stichting de 4daagse speciaal voor debutanten in de Vierdaagse op touw heeft gezet. De inschrijving verloopt geheel via internet: www.viavierdaagse.nl
Het programma moet de kans op blessures tijdens de Vierdaagse, die als wandelprestatie wordt gezien, reduceren. Als gevolg daarvan zou het hoge uitvalpercentage (bijna 18% in 2008) onder debutanten in de Vierdaagse drastisch omlaag gebracht kunnen worden.
Maximaal 1.500 wandelaars kunnen aan ViaVierdaagse meedoen. Zij worden automatisch ingeschreven als deelnemer aan de 93ste Vierdaagse en verkrijgen daarmee de garantie op een startbewijs. Verder is het lidmaatschap van KNBLO-NL in de prijs van € 99,- inbegrepen. Ook kunnen de deelnemers aan ‘Via Vierdaagse’ als training gratis een zestal georganiseerde wandeltochten verspreid over heel Nederland wandelen.

100 jaar Vierdaagse
Hoewel het dit jaar 100 jaar geleden is dat de eerste Vierdaagse werd gelopen, heeft het bestuur van Stichting de 4daagse besloten daar nu geen extra aandacht aan te besteden.
Bestuursvoorzitter Johan Willemstein legt uit waarom. “We hebben net het succesvolle eeuwfeest van de KNBLO-NL, de moederorganisatie van de Vierdaagse, achter de rug. Bovendien zijn wij gewend stil te staan ieder lustrum van de Vierdaagse. Het eerstkomende lustrumjaar is 2011, als de 95ste Vierdaagse wordt gelopen. Omdat er sinds 1909 onder andere in de oorlogsjaren geen Vierdaagse is gehouden, zijn we nog niet aan de 100ste aflevering toe. Pas in 2016 zal dan de honderdste, bij uitstek de ultieme feesteditie van de Vierdaagse plaatsvinden. Daar richten we ons op.”

Vernieuwde website
Eerder al kondigde het bestuur van Stichting de 4daagse aan veel meer dan voorheen het internet te zullen gebruiken voor zijn communicatie met deelnemers en andere belangstellenden. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de Vierdaagsewandelaars via de officiële website (www.4daagse.nl) op de hoogte blijft van de actualiteit rond ’s werelds grootste meerdaagse wandelevenement.
Naar aanleiding daarvan heeft de Vierdaagse zijn website volledig vernieuwd. De nieuwe site is deze week in gebruik genomen. 
  
Stormloop op ViaVierdaagse
Ruim 4.000 wandelaars schreven in op eerste dag

Ruim 4.000 wandelaars hebben al van de eerste mogelijkheid om zich voor de 93ste Vierdaagse in te schrijven gebruik gemaakt. Er ontstond de eerste inschrijfdag voor de Vierdaagse een ware stormloop op het speciale begeleidingsprogramma ViaVierdaagse.

De teller stond om maandag 2 februari om 16.30 uur op 4.173 wandelaars. Daarvan hebben zich 630 eerstejaars ingeschreven via het training- en voorbereidingsprogramma ViaVierdaagse.

De inschrijving voor de Vierdaagse opende om middernacht van zondag op maandag. Het liep storm bij het speciale begeleidingsprogramma ViaVierdaagse dat wandelsportorganisatie KNBLO-NL en Stichting de 4daagse samen hebben opgezet om debuterende deelnemers in de Vierdaagse goed voorbereid en goed getraind aan de start op 21 juli 2009 te laten verschijnen.
 
Bron: Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
 
 
Rubriek Vierdaagse Nijmegen