Proef inzameling plastic afval verlengd

Nijmegen, 4 september 2008

Proef inzameling plastic afval is nogmaals verlengd

De proef met het inzamelen van plastic verpakkingsafval in de stadsdelen Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord loopt voor onbepaalde tijd door. De gemeente Nijmegen wil pas een besluit nemen over een wijze van inzamelen in heel de stad wanneer Nedvang haar evaluatie van inzamelmethodes gereed heeft.

Ook in andere gemeenten is de proef verlengd. Reden hiervoor is het uitblijven van de evaluatie van alle proeven die in het land worden gehouden voor de inzameling van plastic verpakkingsafval. Op basis van deze evaluatie moet duidelijk worden welk inzamelsysteem van het plastic verpakkingsafval de beste inzamelresultaten geeft. Ook spelen aspecten als zwerfvuil en het ruimtebeslag van de containers een belangrijke rol in de afweging hoe de inzameling vorm moet krijgen.

Sinds de start is er een groot aanbod van plastic verpakkingsafval in het proefgebied. Ook de kwaliteit van het aangeboden plastic is goed. Toch komt er in de bakken nog regelmatig afval terecht dat er niet in hoort. Het gaat dan bijvoorbeeld om kunststof dat geen verpakkingsafval is en om drankkartons.
Het doel van de proef is om zoveel mogelijk plastic verpakkingsmateriaal gescheiden in te zamelen. Het ingezamelde plastic wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Hierdoor ontstaat grondstof voor nieuwe producten en gaan we milieuvervuiling tegen. In 2009 moeten alle gemeenten in Nederland hun plastic afval gescheiden gaan inzamelen. In een akkoord tussen het bedrijfsleven (Nedvang), VROM en de VNG is vastgelegd dat in 2009 38% van het plastic afval gerecycled moet worden; oplopend naar 42% in 2012.

Voor meer informatie over de proef en het scheiden van plastic verpakkingsafval zie www.nijmegen.nl/plasticafval , www.dar.nl  en www.plastic-heroes.nl
 
Bron Gemeente Nijmegen
 
 
Rubriek Milieu en energie