IVN – Excursie Heerlijkheid Beek, 16 nov

Op zondag 16 november 2008 organiseert IVN Rijk van Nijmegen een excursie in de bossen van de Heerlijkheid Beek. Het startpunt is de parkeerplaats achter het gemeentehuis in Beek, Rijksstraatweg 139.

Op deze twee uur durende wandeling is er aandacht voor de bijzondere ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Indrukwekkende natuurkrachten zijn verantwoordelijk voor de vele beken die hier stromen en voor de hoogteverschillen die oplopen tot wel 90 meter boven NAP. We verplaatsen ons in de tijd en kijken tot 200.000 jaar terug om deze verschijnselen te verklaren. De Heerlijkheid Beek speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van ecologische verbindingszones tussen de uiterwaarden in het rivierengebied en de bossen op de stuwwallen van Nijmegen en Kleef. Tijdens de excursie wordt verteld hoe flora en fauna zich in het gebied hebben kunnen verspreiden en hoe de dieren via gegraven tunnels en stapstenen hun leefgebied uit kunnen breiden.
Zie ook www.ivn.nl/rijkvannijmegen