IVN – Excursie Waterrijk Lindenholt, 31 aug

Op zondag 31 augustus om 14 uur is er een excursie rond water en natuur in de Nijmeegse wijk Lindenholt. De start is bij de Agneskerk aan de Agnetenweg, tegenover Café Restaurant Het Zwaantje. De excursie wordt geleid door nieuwe gidsen van IVN Rijk van Nijmegen.

Lindenholt is voor veel Nijmegenaren slechts een veraf gelegen woonwijk.
Gebleken is echter, dat tevredenheid over wonen in deze wijk hoog scoort bij bewoners en bij andere kenners van de wijk. De woonwijk is opgezet in 3 hoofdwijken, waar binnen 17 deelwijken duidelijk te onderscheiden zijn. Afscheiding door groenstroken en water geven eigenheid aan de deelwijken, maar ook aan het karakter van Lindenholt als geheel.
Om droge voeten te kunnen houden in dit van oorsprong grotendeels natte, agrarische gebied is er 30 jaar geleden een bijzonder waterplan ontworpen en de afgelopen jaren is dit ook nog eens geheel herzien en nog meer mens- en milieuvriendelijk gemaakt.
Tijdens de excursie krijgen de waterpartijen aandacht maar ook de historie en de geologie van de wijk. Er is parkeergelegenheid en er rijden bussen. De excursie zal ongeveer twee en half uur duren.
Voor nadere informatie: 024-3781672