Jeugd adviseert over zichzelf in Zwanenveld

Nijmegen, 22 september 2008
 
In Zwanenveld wordt veel gesproken over de jeugd en jongeren. Omdat jongeren het beste weten wat er voor hen moet gebeuren is er een Jeugdadviesteam in het leven geroepen voor de wijk Zwanenveld.

Het bestuur bestaat voor het merendeel uit jongeren.
– Voorzitter is Ceciel Gijsbers-Teernstra (47). Zij is al enkele jaren actief binnen het jeugdopbouwwerk in de wijk.
– Secretaris is Berry Simon (21). Inmiddels afgestudeerd en werkzaam als hovenier. Een voorbeeld van een jongere die na zijn studie een geslaagde toekomst tegemoet gaat.
– Penningmeester is Berry Gijsbers (18). Schoolgaand en werkt in het stadscentrum. Hij ziet daarom wat de wensen zijn van de hedendaagse jeugd.

Het Jeugdadviesteam heeft als doelstelling gevraagd en ongevraagd te adviseren over jeugd- en jongerenbeleid in Zwanenveld.