Jongeren bemiddelen bij overlast in Hatert

Nijmegen, 22 januari 2009
 
In de Nijmeegse wijk Hatert start binnenkort het project JOLO, waarbij jongeren worden opgeleid om te bemiddelen in situaties waar buurtbewoners niet zelf uit kunnen komen. Dit kan zijn tussen jongeren onderling, of tussen jongeren en volwassenen.
De woningcorporaties, Talis, Portaal en Woongenoot, het Kandinsky College, Helicon Opleidingen VMBO-Groen, de gemeente Nijmegen, de Politie Gelderland-Zuid en CoCon Delft ondertekenen op 23 januari een convenant dat dit project mogelijk maakt. Gemeente en corporaties zorgen voor de financiering, de scholen nemen het op in het lesprogramma en CoCon neemt de uitvoering op zich. Het is de bedoeling om binnen enkele maanden te starten met de opleiding.

Met het project JOLO (JOngeren Lossen het Op) is in Rotterdam en Almere al positieve ervaring opgedaan. Jonge vrijwilligers tussen 12 en 20 jaar leren een methodiek die gericht is op het oplossen van meningsverschillen en het pakken van kansen. CoCon heeft voor deze aanpak een concept en concreet programma uitgewerkt. Jongeren ontwikkelen tijdens de opleiding en uitvoering vaardigheden die niet alleen Hatert ten goede komen, maar ook van pas komen in hun eigen leven.

In Nijmegen krijgt JOLO een extra dimensie omdat niet alleen wordt gewerkt met een team in Hatert, maar het project ook een plek krijgt in het reguliere schoolprogramma van het Kandinsky College (Hatertseweg) en Helicon Opleidingen VMBO-Groen (Marga Klompélaan). CoCon zal tot 1 januari 2012 het project begeleiden.

Het initiatief om JOLO naar Nijmegen te halen is ontstaan vanuit het Wijkaanpakplan Hatert Prachtwijk. Het is één van de eerste grote projecten dat vanuit het Wijkactieplan Hatert van start gaat.

Bron Gemeente Nijmegen