Jongerencentrum Zwanenveld in groenzone

Nijmegen, 23 juni 2009

Nieuw jongerencentrum voor Zwanenveld

Zwanenveld krijgt vanaf november een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. De gemeente heeft in overleg met bewoners en de jeugd besloten een jongerencentrum in te richten in de groenzone bij Zwanenveld 46e straat (aan de zijde van het Maas-Waalkanaal).

Het bewonersplatform, het jongerenadviesteam en het buurtcomité van de 40e straten uit Zwanenveld hadden het college gevraagd om meer jongerenvoorzieningen in hun buurt. Dit nieuwe jongerencentrum gaat vijf dagdelen per week open (middagen en/of avonden) en is bedoeld voor ontmoeting en recreatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar. In Zwanenveld wonen ruim 350 jongeren in die leeftijdsgroep. Een gebouwbeheerder en een jongerenwerker houden toezicht als het centrum open is. De jongerenwerker houdt de buurt op de hoogte van activiteiten.

Onder begeleiding van Tandem start er ook een proef met een participatiegroep voor jongeren boven de achttien, die getraind worden om zelfstandig activiteiten te organiseren. Verder zijn er mogelijkheden voor openstelling van het centrum voor activiteiten voor jongere kinderen en wijkbewoners, onder begeleiding van vrijwilligers.

Het jongerencentrum wordt gehuisvest in een tijdelijke voorziening (zogenaamde ‘semi-permanente units’, die eventueel verplaatst kunnen worden) voor maximaal vijf jaar. Voor die periode kan een ontheffing op het huidige bestemmingsplan worden aangevraagd. Volgens het bestemmingsplan mag er namelijk geen permanent pand gebouwd worden. De planvorming voor een nieuw bestemmingsplan neemt nog enige tijd in beslag. Om nog dit jaar met activiteiten in het jongerencentrum te kunnen starten, heeft het college van burgemeester en wethouders in overleg met bewoners voor deze optie gekozen.

Bron Gemeente Nijmegen