JOVD Nijmegen milieubewust

13 september 2007

De JOVD Rijk van Nijmegen c.a., officiële onafhankelijk van de VVD, heeft afgelopen maandag een discussieavond georganiseerd. Tweede Kamerlid Helma Neppérus was te gast en de avond stond in het teken van het milieu. Er kwamen een aantal standpunten tijdens deze avond naar voren.

Volgens de aanwezigen is het om te beginnen belangrijk om energie te besparen. De JOVD-ers zien naast de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van Nijmegen hier ook een grote taak voor de Gemeente liggen. De Gemeente moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven en daardoor laten zien dat er door verandering van kleine gewoonten, zoals spaarlampen, al snel een hoop energie bespaard kan worden. De Nijmeegse jongeren juichen dan ook het initiatief om het wagenpark op aardgas te laten rijden toe.

Naast de energiebesparing is het ook essentieel om te investeren in technologisch onderzoek naar veilige, schone, goedkope en onuitputtelijke energiebronnen. Wat de jonge liberalen betreft kan er in de tijd waarin duurzame energiebronnen gezocht wordt gebruik gemaakt worden van kernenergie. In deze periode moeten er dus een aantal kernenergiecentrales gebouwd worden om in de energiebehoefte te voorzien. Op dit moment is 10 procent van het totale Nederlandse energieverbruik opgewekt uit kernenergie. Dit komt door import vanuit onder andere Frankrijk en Duitsland.

De conclusie van de avond was dat er veel gedaan moet worden aan energiebesparing, vervolgens geïnvesteerd moet worden in onderzoek naar technologische alternatieve energiebronnen en om die tijd te overbruggen gebruik gemaakt moet worden van kernenergie, geproduceerd door kernenergiecentrales, gebouwd in Nederland.

JOVD Nijmegen

www.jovdnijmegen.nl