Nieuwe kade containerterminal Nijmegen

Nijmegen, 4 december 2008
 
Twee miljoen voor nieuwe kade containerterminal Nijmegen

Het bedrijf Binnenlandse Container Terminals Nederland (BCTN) krijgt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat twee miljoen euro subsidie voor een nieuwe laad- en loskade in Nijmegen. De huidige Nijmeegse terminal voor overslag van containers loopt tegen de capaciteitsgrens aan. Ook door de verwachte groei van het intermodale containervervoer is een nieuwe langere laad- en loswal noodzakelijk.

BCTN wil een nieuwe 325 meter lange laad- en loskade voor containers aanleggen op een nieuwe locatie: aan de zuidoever van de Waal, ten oosten van de monding van het Maas-Waalkanaal. Er kunnen drie schepen aanmeren om gelost te worden. Aan de huidige kade van 150 meter aan het Maas-Waalkanaal is slechts plaats voor één schip. De extra capaciteit is noodzakelijk, omdat het volume naar verwachting zal uitgroeien van 88.000 containers in 2009 naar 230.000 containers in 2020.

De nieuwe kade kost zo’n zeven miljoen euro. De investeringen zijn relatief hoog, omdat de Waal wisselende waterstanden kent: de kadewand moet berekend zijn op verval van twee tot drie meter. De laad- en loswal zal naar verwachting in 2010 gerealiseerd zijn.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft het project van BCTN, mede op verzoek van de gemeente Nijmegen en in samenwerking met de provincie Gelderland, bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voorgedragen voor subsidie in het kader van de maatregel Quick Wins Vaarwegen. De binnenvaart kan in de ogen van het ministerie een belangrijke rol spelen in het oplossen van de mobiliteitsproblematiek van vervoer over land.

De Nijmeegse containerterminal CTN was de eerste binnenlandse containerterminal voor vervoer van containers per binnenvaart van en naar de zeehaven in Rotterdam. De distributie van containers vormt sinds de start in 1987 een primaire functie van de Nijmeegse Noord- en Oostkanaalhavens. CTN is van structureel belang voor de bereikbaarheid en kostenefficiëntie van bedrijven in stad en regio.
Bovendien is het economische belang van de terminal groot voor de Nijmeegse en regionale werkgelegenheid. De provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en gemeente Nijmegen zetten zich dan ook in voor behoud en verdere groei van CTN.

Het Nijmeegse stadsbestuur heeft ook waardering voor de wijze waarop het bedrijf investeert in innovatieve technieken bij containeroverslag, die de milieubelasting beperken. Het feliciteert BCTN dan ook met de Lean & Green-award voor minder CO2-uitstoot, die zij recentelijk van het platform Duurzame Logistiek ontvingen.

Naast de twee miljoen van het Rijk heeft Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. een cofinanciering van een miljoen euro toegezegd. Provincie Gelderland beslist later over een financiële bijdrage.

Bron: Gemeente Nijmegen & de Stadsregio Arnhem Nijmegen