Verplichte inschrijving Kamer van Koophandel

Den Haag, 16 juni 2008

Verplichte inschrijving vanaf 1 juli 2008
Handelsregister wordt basisregistratie voor álle organisaties


Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Handelsregisterwet in werking. Daarmee zijn álle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Van straatventer tot notaris, van maatschap tot ministerie en van kerkgenootschap tot vereniging van eigenaars. Het Handelsregister wordt dé basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. De Kamer van Koophandel voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De groep nieuwe inschrijvers beslaat een breed spectrum: eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij, eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepsgroepen (bijvoorbeeld notarissen en artsen), publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties, kerkgenootschappen, straatventers, vestigingen van verenigingen en stichtingen en verenigingen van eigenaars. In totaal wordt het Handelsregister uitgebreid met zo’n 15 procent aan inschrijvingen.

Gemak
De inschrijfplicht geldt vanaf 1 juli 2008, met een overgangstermijn tot en met 31 december 2009 om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen. De Kamer van Koophandel benadert de ondernemers met een brief en een formulier. De nieuwe inschrijver vult de gegevens aan en stuurt het formulier met een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar, maten of bestuurders terug. Een bezoek aan de Kamer van Koophandel is in principe niet nodig.

Voordelen
De inschrijving in het Handelsregister biedt voordelen voor alle partijen, op korte en lange termijn. Het Handelsregister gaat namelijk deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties. Dat bespaart ondernemers uiteindelijk een hoop rompslomp. Zij hoeven voortaan de basisgegevens van hun onderneming of organisatie nog maar één keer op één punt aan te leveren: bij de Kamer van Koophandel. Basisgegevens die al zijn geregistreerd, worden binnen de overheid gedeeld en mogen door een andere overheidspartij niet opnieuw aan de ondernemers worden gevraagd.

Het Handelsregister bevordert ook de rechtszekerheid bij het zakendoen. Partijen waarmee nieuwe inschrijvers zakendoen, kunnen gegevens eenvoudig controleren in het Handelsregister. Het wordt zo een stuk gemakkelijker om een financiering te sluiten, een auto op naam van de onderneming te zetten of een huurcontract te sluiten.

Bron  Kamer van Koophandel