Nijmeegse scholieren besluiten over…, 15 jan

Nijmegen, 12 januari 2008
 
Nijmeegse scholieren besluiten over veiligheidsbeleid
Jeugd-gemeenteraadsvergadering, 15 januari 2009
 
Zestig VMBO-leerlingen van het Nijmeegse Kandinsky College dompelen zich op 15 januari een dag lang onder in de lokale politiek. De gemeente Nijmegen en het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) organiseren dan ‘Wegwijs op het gemeentehuis’. Op deze dag hebben de jongeren ook daadwerkelijk invloed op de politieke besluitvorming. In een speciale jeugdgemeenteraadsvergadering besluiten zij over de besteding van 1250 euro aan een zelfbedacht project rond jongeren en veiligheid
.

Tijdens hun werkdag op het Nijmeegs stadhuis spreken de leerlingen met raadsleden, ambtenaren en deskundigen op het gebied van veiligheid en jongeren. Daarna gaan zij zelf concrete voorstellen maken voor een project rond het thema veiligheid en jongeren in Nijmegen.

Aan het eind van dag besluiten de leerlingen in een bijzondere jeugdgemeenteraadsvergadering over de besteding van 1250 euro aan één van de zelfbedachte veiligheidsprojecten. Peter Breukers, plaatsvervangend voorzitter van de Nijmeegse gemeenteraad, zal deze speciale raadsvergadering voorzitten. Het project dat met een meerderheid van stemmen wordt aangenomen, wordt ook daadwerkelijk door de gemeente Nijmegen uitgevoerd. Hiermee kunnen de jongeren op 15 januari directe invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid.

Door jongeren zelf aan de slag te laten gaan met politiek tijdens ‘Wegwijs op het gemeentehuis’ hopen de gemeente en IPP jongeren meer te interesseren voor betrokkenheid bij de lokale politiek.

Iedereen is welkom om de speciale jeugdgemeenteraadsvergadering bij te wonen. Deze start om 16.00 uur in de raadzaal van het stadhuis te Nijmegen.

Bron Gemeente Nijmegen