Kapwerkzaamheden Berendonck, Groene..

Kapwerkzaamheden op recreatiegebieden
Berendonck, Groene Heuvels, Mookerplas en Wylerbergmeer

Tussen december 2007 en maart 2008 vindt groenonderhoud plaats op de RGV-recreatiegebieden Berendonck (Wijchen), Groene Heuvels (Ewijk), Mookerplas (Plasmolen) en Wylerbergmeer (Beek). Wandelaars en fietsers kunnen hinder ondervinden, omdat sommige paden uit oogpunt van veiligheid tijdelijk helemaal of gedeeltelijk worden afgesloten. Ter plaatse is aangegeven welke paden afgesloten zijn. RGV stelt alles in het werk om de eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken.

Sinds 2002 is het Recreatieschap Nijmegen en Omstreken (RNO) gefuseerd met RGV. Na de fusie heeft RGV diverse duurzame investeringen gedaan op de intensief gebruikte delen van recreatie-gebieden. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van een geautomatiseerd parkeersysteem, nieuwe speeltoestellen, duurzame bankjes en picknicksets, nieuwe afvalbakken en het schilderen en opknappen van diverse gebouwen.
Voor de komende periode is het groenonderhoud aan de beurt. Dit is nodig op de minder intensief gebruikte terreingedeelten (bos, bosschages en randbeplantingen) om deze terreinen duurzaam in stand te houden. Door het uitdunnen van groen op percelen waar bomen dicht op elkaar staan wordt de kwaliteit van het blijvende groen verhoogd. In vaktermen wordt dit ook wel toekomstbomen-dunning genoemd; de meest vitale bomen worden vrij gezet van de minder kansrijke exemplaren en kunnen dan uitgroeien tot volwassen, gezonde bomen. Bovendien komt na uitdunning meer licht op de bodem waardoor nieuw leven kan ontstaan. Op die manier ontstaat een afwisselende ondergroei en krijgt het groen op de recreatiegebieden meer variatie. Dit is nodig voor de groene uitstraling van de gebieden en om het recreatieve gebruik ook op de langere termijn goed plaats te kunnen laten vinden.
Voor het groenonderhoud wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer en erkende ondernemers.

RGV is beheerder van Berendonck, Groene Heuvels, Mookerplas en Wylerbergmeer en nog tien recreatiegebieden op de Veluwe. RGV exploiteert (dag)recreatieve voorzieningen voor een breed publiek.
Voor meer informatie kunt u bellen met het beheerderkantoor op Berendonck: 024 – 6412570.

Bron:  RGV