Kunstwerk Kastanjedroom naar Kastanjehof

Nijmegen-2014-Kastanjedroom
Kastanjedroom

Nijmegen, 25 september 2014

Kunstwerk Kastanjedroom naar Kastanjehof

Het kunstwerk Kastanjedroom heeft een nieuwe plek gekregen op de Kastanjehof. Het kunstwerk van kunstenaar Karel Lanters was oorspronkelijk gemaakt voor het Valkhofpark. Lanters gaf samen met Merijn Hilte, toen de stadsdichter van Nijmegen, een nieuwe betekenis aan de restanten van twee oude kastanjebomen. Carel Lanters voorzag één boomstronk van een bronzen deksel. Merijn Hilte maakte een gedicht. Het gedicht, zonder begin- of eindpunt, is rondom verwerkt in de rand.

Het werk kwam in 2006 tot stand in opdracht van de gemeente Nijmegen en was tijdelijk bedoeld. De boomstomp vormde de sokkel en die zou langzaam vervallen. In 2013 is het werk verwijderd uit het Valkhofpark. De bewoners van de Kastanjehof hebben de gemeente Nijmegen gevraagd of het werk herplaatst kon worden op hun hof.

Op advies van de commissie beeldende kunst Nijmegen en in nauw overleg met de bewoners van de Kastanjehof heeft kunstenaar Lanters zijn werk aangepast aan de nieuwe locatie. Het kunstwerk en de tekst passen goed bij de nieuwe plek. De bronzen deksel is voorzien van een nieuwe, meer permanente sokkel: In plaats van de boomstronk is gekozen voor een plaat van graniet.

Bron Gemeente Nijmegen