Kids op de korrel – LUX, 30 sept

LUX, Nijmegen
Dinsdag 30 september 2008
 
Kids op de korrel. Vroegsignalering
Ook voor criminaliteit geldt: voorkomen is beter dan genezen. Hoe sneller je risicokinderen in beeld hebt, hoe beter. Zo luidde althans de redenering van de politie Gelderland-Midden. Zij ontwikkelde ProKid Politie, een wetenschappelijk getoetste methode om kinderen nog voor hun mogelijke ontsporing in het vizier te krijgen. Zo blijkt alleen de provincie Gelderland al ruim 1.500 risicojongeren te hebben. Maar wat doe je met deze informatie? Niet iedereen is even overtuigd van het nut van de methode. Want wat hebben we deze jongeren vervolgens te bieden?
Met Ron Scholte (orthopedagogiek: gezin en gedrag, RU), Lex Henzen (politie Gelderland-Midden), Krista van Velzen (TweedeKamer SP), Lea Bouwmeester (TweedeKamer PvdA), Andries Korebrits (bijz. hoogleraar forensische jeugdpsychiatrie RU) en Jan Willem Veerman (bijz. hoogleraar speciale Kinder- en Jeugdzorg RU).
Aanvang 20 00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX / reserveren via 0900-5894636 (0900-LUXINFO)
Debat i.s.m. de wetenschapsredactie van de Radboud Universiteit