Kleine ondernemers – Lokale belasting kwijt..

20 oktober 2008

PvdA: ‘Lokale belasting kwijtschelden voor kleine ondernemers’

Ruim één op de tien kleine ondernemers en zelfstandigen moet leven van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. Bijstandsgerechtigden hoeven geen gemeentelijke belastingen betalen. De PvdA wil dat deze belasting ook wordt kwijtgescholden voor kleine ondernemers die leven van een inkomen op of onder het bijstandsniveau. PvdA-raadslid Halima El Karouni dient aanstaande woensdag een amendement met die strekking in bij de Begroting 2009.

In Nijmegen kunnen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Echter, een ondernemer met een inkomen op het bijstandsniveau of daaronder krijgt die kwijtschelding niet. PvdA-raadslid Halima El Karouni: ‘De kleine ondernemer en zelfstandige voelen als eerste de effecten van zwaar economisch weer. Juist omdat ze klein zijn, hebben ze ook minder reserves. En er zijn meer oorzaken waardoor het even tegen kan zitten. Denk aan de ijscoman bij een slechte zomer, de tekstschrijver die even geen opdrachten krijgt of klanten van een slagerij die vanwege een wegopenbreking wegblijven.’

Ruim één op de tien kleine ondernemers en zelfstandigen moet leven van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. (bron: Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf, EIM). Kleine ondernemers en zelfstandigen met een inkomen op of onder het bijstandsniveau moeten net zoals ontvangers van een bijstandsuitkering aanspraak kunnen maken op kwijtschelding van lokale belastingen.

Kwijtschelding van lokale lasten is mogelijk op grond van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet van 1990. Deze uitvoeringsregeling is primair opgesteld voor de rijksbelastingen maar is ook van toepassing op lokale belastingen, De inkomstenbelasting is de belangrijkste rijksbelasting en is hoofdelijk van toepassing op personen. Genoemde belasting is echter gebonden aan de hoogte van het inkomen. Dit betekent in de praktijk: een kleine ondernemer heeft met de rijksbelasting geen probleem. Bij een laag inkomen zal de aanslag namelijk laag of nihil zijn.

Lokale belastingen zijn niet gebonden aan de hoogte van het inkomen. Dit betekent dat lokale belastingen verhoudingsgewijs veel zwaarder drukken op mensen met een laag besteedbaar inkomen dan op mensen met een hoog inkomen. De gemeente beseft dat en geeft daarom minima het recht op kwijtschelding. Echter dat recht op kwijtschelding wordt niet doorgetrokken naar zelfstandigen met een inkomen op bijstandsniveau.

Bron PvdA Nijmegen