Extra geld voor klimaatmaatregelen Nijmegen

Nijmegen, 4 november 2008
 
Extra geld voor klimaatmaatregelen gemeentelijk vastgoed

Er komt extra geld beschikbaar voor energiebesparende maatregelen in panden van de gemeente Nijmegen. Ambitie is om op die manier alle gebouwen van een energielabel B te kunnen voorzien. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor vanaf 2009 jaarlijks 500.000 euro vrijmaken.

De gemeenteraad van Nijmegen heeft in januari 2008 forse ambities vastgesteld op het terrein van duurzaamheid. Nijmegen wil landelijk koploper zijn op het terrein van energiebesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook wil de gemeente zijn steentje bijdragen op het terrein van schone energieopwekking via zon en wind.
Via een speciaal actieplan wordt daarom ingestoken op minstens drie procent energiebesparing (absoluut) binnen de gemeentegrenzen per jaar. Om dat te bereiken worden onder andere afspraken gemaakt met woningcorporaties, bedrijven en instellingen. Bewoners worden onder andere verleid om aan de slag te gaan met energiebesparing door het aanbieden van gratis energiescans.

Aangezien de gemeente een voorbeeldfunctie vervult neemt zij ook zelf verantwoordelijkheid. Om die reden wordt de gemeenteraad nu voorgesteld om in te stemmen met het beschikbaar stellen van 500.000 euro per jaar voor energiebesparende maatregelen in gemeentelijke panden. Dit geld komt bovenop het al bestaande budget voor bouwkundige aanpassingen die zichzelf terugverdienen. De energiebesparende maatregelen die met het extra geld genomen kunnen worden, verdienen zichzelf namelijk ook terug. Voorbeelden van andere ‘klimaatmaatregelen’ die de gemeente neemt zijn de ombouw van het gemeentelijke wagenpark van diesel naar aardgas en biogas, duurzaam inkopen, een klimaattoest voor alle collegevoorstellen, en energiezuinige verlichting in de openbare ruimte.

Bron Gemeente Nijmegen