KNBLO-NL bestaat honderd jaar in 2008

Nijmegen, 16 juli 2007 – Wij laten dat beslist niet onopgemerkt voorbij gaan. Wij gaan er een echt jubileum wandeljaar van maken. Het gehele jaar door stimuleren wij iedereen, niemand uitgezonderd, om met ons mee te wandelen. Wij nodigen alle Nederlanders uit tenminste aan een wandeltocht, liefst een jubileumwandeltocht, samen of alleen mee te doen. Wij nodigen alle Nederlanders uit om tenminste een wandelpad, liefst een jubileumwandelpad, te betreden. Met deze dubbele uitnodiging,  is – vinden wij – het bestaansrecht van deze sportbond voluit gelegitimeerd. Wandeltochten en wandelpaden, dat zijn onze basisproducten, niets meer en niets minder. Maar we hebben natuurlijk veel meer te bieden.
 
Een korte blik terug in de tijd
Honderd jaar inzet van vele duizenden vrijwilligers die tijd en energie hebben gestoken in het organiseren van wandeltochten en het aanleggen, beheren en onderhouden van wandelpaden, verdient waardering en respect. Honderd jaar hebben vele honderdduizenden Nederlanders van dit wandelaanbod gebruik gemaakt. Wij zijn daar blij mee. Van wandelen in het gelid in uniforme kleding, marcheren, tot gezond gematigd of intensief vrijuit bewegen in luchtige sportieve kleding, het kon en kan allemaal bij deze bij uitstek laagdrempelige tak van breedtesport. Leeftijd is daarbij geen enkele beperking. Wie heeft er in zijn jeugd geen avondvierdaagse gelopen? Welke ouderen – overigens ook jongeren – zijn zich er niet van bewust dat bewegen noodzakelijk is en beslist bijdraagt aan fysieke en mentale gezondheid? Wandelen ligt wel zo voor de hand, dat men niet ontkomt aan de afweging ‘Meedoen of niet meedoen’.
 
Een blik in het heden en de toekomst
Nu sporten van mensen met én zonder beperkingen ook, en vooral, samen moet kunnen, beschouwen wij het aanbod daarvan voor de wandelsport als een van onze betrekkelijk nieuwe, maar voorname taken. Dat geldt evenzeer voor het aanbieden van nieuwe wandelvormen en het gebruik maken van eigentijdse technische ontwikkelingen. Nordic Walking en gebruik van GPS in de wandelsport zijn sprekende voorbeelden. En dan kwaliteit. Meer nog dan in het verleden vereist sportaanbod, en dus ook wandelsportaanbod, kwaliteit in brede zin. Dat geldt voor ons producten- en dienstenpakket, maar ook voor de organisatie en begeleiding van wandelevenementen. Kennis van terrein- en klimaatsomstandigheden en de mogelijke effecten daarvan op de wandelaar vereisen kwaliteitsborging. Hoe actueel dit is, behoeft geen verdere toelichting. Dat geldt ook voor de medische begeleiding tijdens wandelevenementen. “Logistiek en wandelen”, is daarom volgend jaar het thema van ons jubileumsymposium, dat wij samen met de Vereniging van Logistiek Management momenteel voorbereiden. In dit zelfde verband zijn wij sinds kort in gesprek met het Nederlandse Rode Kruis om de kwaliteit van de medische begeleiding en ondersteuning tijdens wandeltochten verder te verbeteren.
 
Tot slot
Het hiervoor genoemde is bij lange na niet alles wat wij doen en wat wij nog voornemens zijn om te gaan doen. Over de ons inziens spectaculaire Jubileum3Daagse volgend jaar in China, te houden net voor aanvang van de Olympische Spelen, zult u nog uitgebreid horen en zien. Genoeg voor nu. De KNBLO-NL is bijna honderd jaar jong en heeft volop ambitie om de honderd volgende jaren met u “samen op te lopen, samen te wandelen”.
 
bron:  KNBLO-NL