Kop dicht, voetballen! – Nijmeegs project

Joke Pol en Stijn Verbruggen stelden namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen over het niet voortzetten van een succesvol project met probleemjongeren.

———————-
Nijmegen, 28 oktober 2008

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
Van: Joke Pol en Stijn Verbruggen, PvdA-fractie Nijmegen
Betreft: Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde
Onderwerp: Project ‘Kop dicht, voetballen!’

Geacht College,

Onder de titel ‘Kop dicht, voetballen’ zond de NPS een interessante documentaire uit over het A1 juniorenelftal van de Nijmeegse voetbalclub DVE-Trajanus. De A1 is een speciaal project van DVE-Trajanus in samenwerking met welzijnsorganisatie Tandem en de gemeente Nijmegen (Sportservice), waarbij lastige hangjongeren zich dankzij het voetballen en trainen ontwikkelen in hun maatschappelijk functioneren. Van de straat en op het veld. Discipline, samenwerking, omgaan met emoties: het is een intensief project, dat goed aan lijkt te slaan. Jongerenoverlast willen we tegengaan met repressieve en preventieve maatregelen. De PvdA-fractie juicht initiatieven zoals die van DVE-Trajanus dan ook van harte toe.

Ons bereiken signalen dat de financiering van dit project aan het einde van dit jaar stopt. Dat zouden wij zeer betreuren. Wij stellen u daarom de volgende vragen:

Klopt het dat het project van DVE-Trajanus per 1 januari 2009 stopt?
Bent u het met ons eens dat dit erg jammer zou zijn?
Welke mogelijkheden ziet u om dit project ook na 1 januari 2009 voort laten bestaan en de inzet van Sportservice te continueren?
Bent u bereid er voor te zorgen dat dit project kan blijven bestaan?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA-fractie,

Joke Pol en Stijn Verbruggen