Kunstbus vervoert ook in 2009 kinderen…

Nijmegen, 9 december 2008

Kunstbus vervoert ook in 2009 kinderen naar het museum
Project wordt uitgebreid naar 23 scholen

De Kunstbus, het project waarmee leerlingen uit het Nijmeegse basisonderwijs gratis naar musea en theaters in en om Nijmegen kunnen, rijdt ook in 2009 en de jaren erna. Het project wordt uitgebreid naar 23 scholen. Ook groeit het aantal deelnemende culturele instellingen. De kosten worden gedeeld door de gemeente Nijmegen en de musea en theaters.

Op initiatief van de SP startte in 2008 het experiment met de Nijmeegse Kunstbus. Aanleiding hiervoor vormde het feit dat veel scholen problemen hebben met het leerlingenvervoer naar museau. Een museumbezoek met de leerlingen schiet er daardoor vaak bij in. Als het goedkoper en makkelijker kan zouden veel scholen vaker een cultureel uitstapje maken.

De Kunstbus bleek een schot in de roos. Met de bus brachten het afgelopen jaar 2323 basisschoolleerlingen van 11 openwijkscholen in Nijmegen een bezoekje aan museau en andere podia in en om Nijmegen. Zowel het vervoer met de bus als de toegang tot de culturele instellingen was gratis. Per school werden speciale educatieve arrangementen opgezet waarbinnen het bezoek aan een museum of theater een plek kreeg. De instellingen pasten hun programma daarbij aan aan de specifieke vragen van de basisscholen. Zo werd bij een Anne Frank-project op basisschool De Meiboom een bezoek gebracht aan het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.

Bij de start van de pilot werd als snel door andere Nijmeegse basisscholen gevraagd of zij ook gebruik konden maken van de Kunstbus. Vooral scholen met veel gewichtsleerlingen (kinderen van laagopgeleide en/of allochtone ouders) in Dukenburg en Lindenholt zouden graag gebruik maken van de Kunstbus. Op die scholen zijn er weinig ouders die met een auto schoolkinderen naar een museum kunnen vervoeren. Daarom wordt de Kunstbus nu uitgebreid naar alle zogenoemde onderwijsachterstandscholen (scholen waar meer dan 20% van de leerlingen een onderwijsachterstand heeft) en Nijmeegse scholen met een combinatiefunctionaris voor cultuur en onderwijs. Hierdoor kunnen vanaf 2009 23 basisscholen met in totaal 5147 leerlingen van de Kunstbus gebruikmaken. Het aantal culturele instellingen dat meedoet aan de Kunstbus wordt ook uitgebreid.

De culturele instellingen die deelnemen zijn: Het Afrika Museum, het Regionaal Archief Nijmegen, Museumpark Oriëntalis, Natuurmuseum Nijmegen, Museum de Stratemakerstoren, het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Nationaal Fietsmuseum Velorama, Jeugdtheatergroep Kwatta (nieuw t.o.v. 2008), Het Lindenberg Theater (nieuw t.o.v. 2008)

Scholen bepalen zelf welk museum of theater zij willen bezoeken. Doelstelling is dat in 2009 minstens 80% van de 23 scholen gebruik maakt van de Kunstbus en dat 75% van het aantal kinderen (3860 kinderen) wordt vervoerd. De organisatie van het project is in handen van Cultuur en School Nijmegen, het bemiddelingspunt dat voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen een basisprogramma in cultuureducatie verzorgt.

Bron Gemeente Nijmegen

Rubriek Kunst