Goedkoop kunstbuskaartje schoolklassen

Nijmegen, 25 augustus 2011

Goedkoop kunstbuskaartje voor schoolklassen

Het college van bestuur van de stadsregio heeft ingestemd met een goedkoop buskaartje van 15,- euro voor schoolklassen in de hele Stadsregio Arnhem Nijmegen. Met dit kaartje kan een klas met een reguliere bus naar culturele activiteiten buiten de school. Voorheen was het kaartje alleen te koop in Arnhem en waren de kosten € 35,-. Dit tarief bleek voor veel scholen een struikelblok. 

Het kunstbuskaartje is een vervoerbewijs voor scholieren, begeleiders en leraren die samen bij een halte instappen en ook gezamenlijk bij een andere halte weer uitstappen. De schoolklassen maken gebruik van de reguliere buslijnen. In Arnhem is het afgelopen jaar een proef gestart met het kunstbuskaartje. Hiermee konden schoolklassen een cultureel uitstapje maken in de regio Arnhem. Het kaartje kostte € 35,-. Wethouder Henk Beerten van de gemeente Nijmegen heeft bij de stadsregio en Novio aangegeven zo’n kaartje ook in de regio Nijmegen te willen. De stadsregio neemt deze suggestie graag over voor de hele stadsregio.

Omdat uit de proef in Arnhem bleek dat voor veel scholen het tarief van € 35,- te hoog was,
hebben de stadsregio en Novio besloten het vervoerbewijs aan te bieden voor € 15,-. Dit bij wijze van proef voor het schooljaar 2011-2012. De stadsregio draagt €10,- per kaart bij. Novio neemt ook €10,- voor haar rekening.

In de loop van september ontvangen de scholen en buitenschoolse opvangen meer informatie over de bestelprocedure en datum van ingang van de goedkope kaart. De kaarten zijn vanaf dan te koop via www.ervaarhetov.nl.

Het kunstbuskaartje is ongedateerd en alleen geldig op de dag van afstempeling. Op de dag van afstempeling mag onbeperkt gereisd worden binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het kaartje is geldig voor de heen én terugreis op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Er mogen maximaal 35 personen per kaart reizen, waarvan maximaal 10 volwassenen.

Bron Stadsregio Arnhem Nijmegen