‘Kunstig Nijmegen’, viering voor heel de stad op zondag 4 juni

Op zondag 4 juni is het alweer de zevende viering in de serie bijzondere vieringen 750 jaar Stevenskerk. Deze keer heten we een aantal kunstenaars welkom. Zij zullen via verschillende kunstvormen ons iets proberen te laten ervaren wat ons kennen te boven gaat, maar ons hart raakt.

Flyer 4 juni 2023 - 750 jaar Stevenskerk

De beeldende kunst is gemaakt door mensen van Unit Academie Nijmegen. Deze Stichting biedt mensen tussen de 20 en 40 jaar met een beeldend talent, die vastgelopen zijn in samenleving en onderwijs, de kans zich persoonlijk en als kunstenaar te ontwikkelen. De schilderijen die zij uit die periode voor ons meenemen laten zien dat wij de wereld gefragmentariseerd waarnemen, maar dat die fragmenten samen een bijzondere eenheid vormen.

In zekere zin geldt dit ook voor de Heilige Schrift, een verzameling opgeschreven waarnemingen van verschillende mensen in verschillende tijden. Ieder fragment geeft op unieke wijze iets weer van wat mensen hebben ervaren als het oplichten van Gods aanwezigheid in de wereld en hun leven. In plaats van een preek/het gesproken woord, zullen mime-acteur Massimo Cavalleri en saxofonist Jo Hennen een aantal fragmenten uit de Bijbel voor ons vertolken en verdiepen. Onze stadsorganist Jetty Podt zal op het Königorgel te horen zijn.

De viering begint zoals we gewend zijn om 10:00 uur en na afloop drinken we koffie en is er alle gelegenheid de kunstenaars en elkaar te ontmoeten.