Kunstwerk – Watergordijn op de Waalkade

Nijmegen, 19 december 2007

Kunstwerk voor vernieuwde waterkering Nijmegen

De Duitse kunstenaar Julius Popp (1973) maakt in opdracht van de gemeente Nijmegen en het Waterschap Rivierenland een kunstwerk voor de vernieuwde Nijmeegse waterkering.

Het gaat om een installatie op de westelijke Waalkade die het mogelijk maakt om langs de muur een watergordijn te laten vallen. Met behulp van een computer gestuurd programma vallen volgtijdelijk banen water naar beneden. Hierdoor ontstaat het beeld van een langs de muur rollende vloedgolf. De golven worden met lichteffecten ondersteund.

De realisatie van het kunstwerk kost 450.000 euro. Hiervan wordt 160.000 euro betaald door het Waterschap. De gemeente draagt 80.000 euro bij en de Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hebben allebei 30.000 euro toegezegd. Voor de overige 150.000 euro is een subsidieaanvraag ingediend in het kader van EFRO.

Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de aanpak van de Waterkering door het Waterschap Rivierenland. In overleg met het waterschap start de kunstenaar met de uitvoering in de eerste helft van 2008. Bij de oplevering van de nieuwe Waterkering in 2009 moet het kunstwerk gereed zijn.

Bron: Gemeente Nijmegen