KvK: Detailhandel in de knel – visie gewenst

Arnhem 8 januari 2007
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Voorzitter Kamer van Koophandel Centraal Gelderland tijdens nieuwjaarsbijeenkomst:

‘ Detailhandel in de knel – provinciale visie dringend gewenst’

De detailhandel in Centraal Gelderland heeft afgelopen jaar onvoldoende geprofiteerd van de recente opleving van de economie. Terwijl andere bedrijfstakken flinke groei en groot optimisme ten toon spreiden, ziet ook 2007 er voor de detailhandel niet optimistisch uit. De voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland roept de Provincie Gelderland op haast te maken met een provinciale visie rond detailhandel. Hij deed dat tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel, maandag 8 januari in Hotel- en Congrescentrum Papendal.

De voorzitter waarschuwde in zijn nieuwjaarsrede voor te groot optimisme over bevolkingsgroei en de invloed hiervan op de vraag naar nog meer (grootschalige) detailhandelvoorzieningen. Guillaume Keulen: ‘Ik roep overheden nogmaals en met klem op om in de periferie van de grote steden geen grootschalige detailhandelsvoorzieningen te ontwikkelen die de bestaande overcapaciteit vergroten en zo een kannibaliserend effect hebben op de ontwikkelingskansen van de detailhandel in de steden en de leefbaarheid van de binnensteden aantasten; binnensteden waar inmiddels veel in is geïnvesteerd en waarvoor nog belangrijke ontwikkelingsplannen bestaan.’

Visie
De Tweede Kamer heeft de Provincie al geruime tijd geleden opgedragen een detailhandelsvisie voor de gehele provincie te maken. In een dergelijke visie moet een afgewogen plan worden gemaakt voor detailhandel in binnensteden en periferie, gebaseerd op reële behoeften en mogelijkheden. De Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland heeft in de Achterhoek al de ontwikkeling van een dergelijke visie geïnitieerd. Binnenkort start de Kamer, samen met onder meer het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel een onderzoek naar de detailhandelsproblematiek in de A325-zone.

Bedrijventerreinen
Wat voor detailhandel geldt, is ook van toepassing op het aanbod van grootschalige bedrijventerreinen. Guillaume Keulen: ‘ Zonder een wedloop tussen gemeenten te willen veroorzaken, wijs ik er op dat die gemeenten die het eerst boterzachte plannen om weten te zetten in harde plannen nog mee kunnen doen. De rest is te laat, gezien de verwachtingen rond de vraag naar bedrijventerreinen vanaf tien jaar na nu.’

Bereikbaarheid
Aantrekkelijke binnensteden, bedrijventerreinen en grootschalige winkelvoorzieningen buiten de grote steden zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid. Voorzitter Keulen memoreerde in zijn rede de ontwikkelingen rond Gelderse snelwegen in de afgelopen tien jaar. Hij sprak zijn zorg uit over de groeiende problemen in de stadsregio Arnhem Nijmegen. ‘ We hebben gevraagd op een deltaplan, gezien de grote problemen die klip en klaar volgen uit alle studies die inde afgelopen jaren zijn verschenen. Na het politieke besluit over de nieuwe Waaloeververbinding lijkt het er op dat de politiek niet anders kan doen dan te ‘ kurrieren am Symptom’, hetgeen meestal leidt tot een lappendeken van noodmaatregelen: een voor ondernemers en bewoners onaangename constatering,’ aldus Keulen.