Economie Centraal Gelderland op volle toeren

Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 2007
Economie Centraal Gelderland op volle toeren

Arnhem, 13 december 2007

Afgelopen woensdag 12 december heeft de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland haar resultaten uit de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 2007 (ERBO) bekend gemaakt tijdens 3 regionale bijeenkomsten. En die resultaten liegen er niet om. De economische prestaties in 2007 voor ondernemend Gelderland zijn ronduit goed te noemen. Op bepaalde vlakken scoort de regio beter dan het landelijk gemiddelde. De verwachtingen voor 2008 zijn dan ook positief gestemd. Dit alles komt voort uit het onderzoek ERBO 2007 uitgevoerd door de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder bijna 4.000 bedrijven. Dit onderzoek vindt jaarlijks plaats om een inzicht te krijgen in de economische ontwikkelingen van het bedrijfsleven in de regio.

Omzetgroei neemt sterk toe
Vanaf 2004 is in Centraal Gelderland een toenemende omzetgroei waarneembaar. Deze groei komt in 2007 met 6,6% uit op een record. Aanmerkelijk beter dan het landelijk gemiddelde van 5,1%. De regio Achterhoek scoort met 7,9% het hoogst, gevolgd door de Stadsregio Arnhem Nijmegen met 6,4% en de Valleiregio met 5,5%.

Stijging export kracht achter omzetontwikkeling
De export in Centraal Gelderland is in 2007 verder toegenomen. Met een stijging van 9,9% ligt dit ver boven het landelijk percentage van 5,3% en de 6,9% toename in 2006. De regio Achterhoek kent de grootste toename in de regio van 14,5%. De sector industrie floreert in de regio met een toename van de buitenlandse afzet met 10,4%.

Toename werkgelegenheid
In 2007 is de werkgelegenheid licht gestegen met 2,9%. Dit ligt iets achter het landelijke gemiddelde van 3,3%.

Tevredenheid over het rendement en meer bedrijven winstgevend
Het aandeel van de ondernemers dat aangeeft in 2007 winst te maken is toegenomen ten opzichte van 2006 van 87% naar 90%. Ook het aandeel ondernemers dat tevreden is over het behaalde rendement is in 2007 toegenomen, namelijk van 67% naar 72%. Beide percentages zijn vrijwel gelijk aan de landelijke cijfers van respectievelijk 89% en 73%.

Investeringen
In tegenstelling tot voorgaand jaar waarin de investeringen enorm waren toegenomen, is het aandeel investerende bedrijven in 2007 stabiel gebleven met een percentage van 65%. Niet geheel verrassend is dat het aandeel bedrijven dat investeert in het grootbedrijf hoger ligt dan in het kleinbedrijf.

Ondernemersvertrouwen voor 2008 positief
Het ondernemersvertrouwen in Centraal Gelderland blijft op een historisch hoog niveau, ondanks dat het vertrouwen licht is afgenomen ten opzichte van het afgelopen jaar. Het hoge ondernemersvertrouwen voor het komende jaar lijkt realistisch.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland