KvK – Euregionaal Mobiliteitsplan

Arnhem, 25 juni 2008
 
Unieke grensoverschrijdende samenwerking levert Euregionaal Mobiliteitsplan op

Op woensdag 25 juni heeft Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, mede namens de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) het Euregionaal Mobiliteitsplan overhandigd aan Erwin Schmitz, directeur Euregio. Het plan is met brede inbreng van Euregionale partijen tot stand gekomen en biedt een uitgebreid overzicht van alle knelpunten in grensoverschrijdende verbindingen in de Euregio Rijn Waal. Door de bereikbaarheid van de Euregio te verbeteren, wordt een solide basis gelegd voor economische ontwikkeling.

Knelpunten in de Euregio
In het wegennet blijken de knelpunten vooral te liggen tussen de economische kerngebieden in en nabij de Euregio zoals de stadregio Arnhem Nijmegen, Emmerich en Kleve. Daarnaast is de ontsluiting van het vliegveld Weeze een aandachtspunt. In het spoorwegnet bestaat slechts één grensoverschrijdende spoorverbinding die enkel voor lange afstandsvervoer wordt gebruikt.

Impuls voor economische groei en samenwerking
Door de groeiende grensoverschrijdende economische relaties in de Euregio ontstaan steeds meer knelpunten in het hoofdwegennet en het onderliggend net. Daarnaast ontbreken schakels in het grensoverschrijdend Euregionaal openbaar vervoernet. Door de projecten gezamenlijk op te pakken, wordt de mobiliteit en dus de economische potentie van de Euregio vergroot. Bovendien krijgt de Euregionale samenwerking een belangrijke impuls. De gemeenten in de Euregio hebben er dus veel belang bij om de gesignaleerde knelpunten samen aan te pakken.

Aanpak mobiliteitsplan
Het grensoverschrijdend mobiliteitsplan is opgesteld door het consortium Buck Consultants, Ingenieurgruppe IVV Aachen en Movares Nederland in opdracht van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK). Het onderzoek is met brede inbreng tot stand gekomen. Alle gemeenten en instanties in de Euregio zijn verzocht om grensoverschrijdende knelpunten en plannen aan te dragen. Daarnaast zijn er interviews met stakeholders gehouden. In een tweetal expertmeetings is alle input gezamenlijk met alle partijen in de Euregio verder uitgewerkt en zijn met de aanwezigen de gewenste prioriteitsprojecten aangegeven.
 
Europese subsidie
De onderzoeksopdracht die is toegekend aan het consortium is gebaseerd op de projectaanvraag ´Euregionaal Mobiliteitsplan´ die de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (KvK) en de Niederrheinische Industrie und Handelskammer (IHK) gezamenlijk hebben ingediend bij de Euregio Rijn Waal. Deze projectaanvraag is door de Euregio toegekend, wat betekent dat er Europese subsidie is verstrekt voor uitvoering van dit onderzoek.
 
Gecofinancierd door het EU-programma INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal.

Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland