KvK – Euregionaal Mobiliteitsplan

Arnhem, 27 november 2007

Duits-Nederlands consortium krijgt opdracht Euregionaal Mobiliteitsplan

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) hebben het consortium bestaande uit Buck Consultants, Ingenieurgruppe IVV Aachen en Movares Nederland de opdracht gegeven voor de uitvoering van een grensoverschrijdend mobiliteitsplan. In dit Euregionaal Mobiliteitsplan zullen voorstellen uitgewerkt worden voor verbetering van de verbindingen binnen de Euregio Rijn Waal.

Samenwerken aan bereikbaarheid
De Euregioraad heeft in 2005 vastgesteld dat een systematisch plan met duidelijke prioriteiten voor de verkeersinfrastructurele ontwikkeling van het grensgebied ontbreekt. De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer hebben daarop besloten om gezamenlijk, en met medewerking van alle betrokken instanties en gemeenten een dergelijk plan te ontwikkelen. De Landesregierung Nordrhein-Westfalen, de Provincie Gelderland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben intussen heldere afspraken gemaakt over verdere gezamenlijke infrastructuurplannen. Deze zullen in het onderzoekstraject voor het mobiliteitsplan worden meegenomen.

Economische groei en integratie van Euregio
Het Euregionaal mobiliteitsplan moet een beeld opleveren van de mobiliteitsproblemen in de Euregio Rijn-Waal en breed gedragen oplossingsmogelijkheden voor de verkeersproblemen. Het plan moet verder bijdragen aan het beter economisch functioneren van bedrijven aan Nederlandse en Duitse kant van de grens, met betrekking tot verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking. Realisatie van de uitkomsten zal daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei en integratie van de Euregio.

Europese subsidie
De onderzoeksopdracht die is toegekend aan het consortium is gebaseerd op de projectaanvraag ´Euregionaal Mobiliteitsplan´ die de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (KvK) en de Niederrheinische Industrie und Handelskammer (IHK) gezamenlijk hebben ingediend bij de Euregio Rijn Waal. Deze projectaanvraag is door de Euregio toegekend, wat betekent dat er Europese subsidie wordt verstrekt voor uitvoering van dit onderzoek. De KvK en de IHK hebben afgesproken dat het onderzoek wordt uitbesteed aan een externe partij en dat de KvK en IHK zullen optreden als begeleider/coördinator van het onderzoek.
 
Dit onderzoek wordt gecofinancierd door het EU-programma INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland