KvK – Houd trace A73 vrij

Arnhem, 3 mei 2007

Houd tracé A73 vrij

De toekomstige bereikbaarheid van de regio komt volgens VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland ernstig in gevaar als gemeenten in de regio het tracé van de A73 niet vrijhouden. Niet alleen de gemeente Nijmegen, maar ook de gemeenten Overbetuwe en Beuningen dienen hieraan vast te houden, zodat doortrekking in de toekomst niet onmogelijk gemaakt wordt, omdat er gebouwd is op het tracé.

Zorgwekkend
Uit de netwerkanalyse die de Stadsregio in 2006 heeft opgezet blijkt dat de regio rondom Nijmegen – ook na verbreding van de A50, aanleg van de stadsbrug bij Nijmegen en doortrekking van de A15 – in de toekomst zal dichtslibben. Dit is zeer zorgwekkend voor het economisch functioneren van Nijmegen en de regio.

Aanvullend op de regionale afspraken over de bereikbaarheid van de regio, heeft de gemeente Nijmegen in 2006 besloten om het tracé van de A73 op Nijmeegs grondgebied vrij te houden. Omdat het tracé echter niet is opgenomen in het Streekplan, mogen andere gemeenten hiervan afwijken. Zo is de gemeente Overbetuwe bezig met een ontwikkelingsvisie voor het Betuws Bedrijvenpark waarin het A73-tracé wordt ingevuld als landschapszone. Dit zou een eventuele doortrekking van de A73 in de toekomst onmogelijk maken.

VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen en de Kamer van Koophandel respecteren de eerder genomen besluiten en zijn ook blij met de voorgenomen maatregelen zoals de verbreding van de A50 en de doortrekking van de A15. Tegelijkertijd blijven zij zorg houden over de toekomstige bereikbaarheid van de regio. Zij roepen de gemeenten in de regio dan ook op om het voorbeeld van de gemeente Nijmegen te volgen en het tracé van de A73 vrij te houden. 
 
Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland