KvK – Niet alleen openbaar vervoer verbeteren

Arnhem, 4 juli 2007

Verbetering openbaar vervoer alleen is niet de oplossing

In een reactie op het Concept Masterplan Openbaar Vervoer van de Stadsregio Arnhem Nijmegen geeft de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland aan dat het een misvatting is dat, met inachtneming van alle bestaande wegenprojecten, de sleutel voor verbetering van de bereikbaarheid in de regio ligt in verbeteren van het openbaar vervoer. Juist omdat het aantal autokilometers tot 2020 nog blijft stijgen, pleit de KvK ook voor het verder uitbreiden en beter benutten van het wegennet in de regio.

Blijvende aandacht voor wegen
De Stadsregio signaleert in de Netwerkanalyse dat de files in de toekomst alleen maar zullen verergeren. Enkel de OV-oplossingen zoals deze in het Masterplan worden voorgesteld, zullen voor de toekomstige bereikbaarheid van de Stadsregio echt onvoldoende zijn. “Juist nu moeten we gezamenlijk nadenken over de oplossingen die onze regio open en bereikbaar houden”. De Kamer van Koophandel hoopt dat het Deltaplan Bereikbaarheid waar ze samen met de Stadsregio aan werkt toekomstvaste oplossingen biedt.

Optimaal openbaar vervoer
De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland vindt enkel OV als oplossing van de bereikbaarheidsknelpunten in de regio te gering, maar is overigens wel een voorstander van een kwaliteitsimpuls van het product openbaar vervoer. De KvK vindt dat wegen ontlast moeten worden door die groepen die niet persé gebruiken hoeven te maken van de weg. Er is dan wel een heel goed alternatief voor openbaar vervoer noodzakelijk. Te denken valt aan een lightrail-verbinding die betrouwbaar en betaalbaar is, met een goede frequentie gebruikt kan worden en het stedelijk gebied optimaal bedient.

Aandacht voor randvoorwaarden
De Kamer van Koophandel is positief over de conclusie dat bussen niet moeten concurreren met het spoor en het scheppen van betere condities voor de internationale bereikbaarheid via de lucht. Zij vraagt echter aandacht voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor de uitvoering van alle ideeën. Zo moet er rekening worden gehouden met de financiële middelen die nodig zijn om de voorstellen te realiseren. Ook dient er aandacht te zijn voor ruimtelijke inpassing van maatregelen en voor de reeds bestaande capaciteitsproblematiek op het huidige spoorwegnet.

Over de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland stimuleert het economisch functioneren van de regio. De Kamer houdt gegevens over ondernemingen en rechtspersonen in Centraal Gelderland bij in het Handelsregister. Op die manier beschikken ondernemers, bestuurders en overige belanghebbenden steeds over betrouwbare en actuele gegevens. Jaarlijks verstrekt de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland ruim 1,3 miljoen keer informatie uit het handelsregister aan ondernemers, overheden en intermediairs; landelijk is dit zelfs ruim 28 miljoen keer. Dit gebeurt steeds meer digitaal. De landelijke website www.kvk.nl wordt maandelijks door 1,9 miljoen bezoekers bezocht. In het Handelsregister van Centraal Gelderland staan meer dan 100.00 ondernemingen, stichtingen en verenigingen ingeschreven. De KvK Centraal Gelderland heeft dagelijks ruim 500 klantencontacten. Ze geeft voorlichting over onderwerpen als start, internationale handel, bedrijfsoverdracht- en overname en wet- en regelgeving. Per jaar worden er bijna 150 seminars over deze onderwerpen georganiseerd. Daarnaast zorgt de Kamer van Koophandel vanuit een onafhankelijke positie voor ruimte om te ondernemen en de ondersteuning en de bevordering van economische belangen van alle ondernemingen in de regio.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland