KvK – Project De Liemers 2020, de toekomst..

Project ´De Liemers 2020´: de toekomst van de Liemers

Op 23 januari is een selecte groep vertegenwoordigers van overheid, zorgsector, onderwijs, woningbouw en bedrijfsleven bijeengekomen om te komen tot een éénduidige positie- en identiteitsbepaling van de regio De Liemers. Nut en noodzaak voor een eigen identiteit voor de Liemers werden breed onderkend en ondersteund.

De Liemers heeft veel te bieden op economisch, sociaal én recreatief gebied, maar blijft desondanks voor het grote publiek onbekend. Dit is des te meer opmerkelijk, gelet op de goede ontsluiting via de weg, het water, spoor en zelfs door de lucht (Heli-haven). Maar ook doordat er sprake is van unieke groene gebieden en rivierenlandschappen. Voor een selecte groep is de Liemers minder onbekend. Zo vestigt het wetenschappelijke top-instituut Para Limes – waaraan verschillende Nobelprijswin-naars verbonden zijn – zich binnenkort in Doesburg. Directeur Vassbinder gaf aan dat een soortgelijk instituut in Sante Fe tot een opmerkelijke boost voor de regio heeft geleid door de vele spin-offs.

Het initiatief voor dit project, De Liemers 2020 genaamd, is genomen door de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, de Stichting Voortgezet Onderwijs Liemers en Rabobank LiemersePoort.

Komende periode werken de betrokken partijen intensief samen aan de ontwikkeling van een breed gedragen en gezamenlijk opgestelde visie die uiterlijk 1 juli zal worden gepresenteerd. Het gaat daarbij om een regionale visie waarin beschreven staat welke keuzes de regio maakt voor de verdere ontwikkeling van de regio op gebied van werken, wonen en recreëren. En uiteraard welke acties nodig zijn om deze visie te realiseren.

Deze visie heeft alleen kans van slagen als alle bedrijven, instellingen en inwoners van de Liemers zich hierbij betrokken voelen. Iedereen met ideeën en suggesties wordt van harte uitgenodigd om deze te delen. Dit kan via de website www.deliemers2020.nl .

Bron KvK – Business Nijmegen