KvK lanceert uniek economisch jaarboek

Arnhem, 4 juli 2008

KvK Centraal Gelderland lanceert uniek economisch jaarboek

Op 4 juli heeft Gert-Jan Oplaat, voorzitter van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland het eerste exemplaar van het economisch jaarboek Centraal Gelderland overhandigd aan Marijke van Haaren gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Met dit unieke naslagwerk wil de KvK inzicht geven in de relevante ontwikkelingen die integraal van invloed zijn op de economische prestaties van Centraal Gelderland. Het jaarboek biedt een basis voor beleidsmakers en bedrijfsleven voor het formuleren van beleid en strategie.

De KvK als economische kennisbron
Door het breed beschikbaar stellen van de informatie levert de Kamer van Koophandel een bijdrage aan succesvol ondernemerschap. “Om te weten of je de juiste beleidskeuzes maakt, moet je ook beschikken over de juiste cijfers. Cijfers die vertellen hoe je ervoor staat, of de inzet die je pleegt inderdaad leidt tot de gewenste ontwikkeling. Cijfers die we als Kamer van Koophandel, met ons handelregister, ons onderzoeksapparaat en ons netwerk, uitstekend kunnen verstrekken”, aldus Gert-Jan Oplaat.

Economisch jaarboek: ruimte om te ondernemen
Met het economisch jaarboek wil de KvK meer inzicht verschaffen in de economische ontwikkeling in Centraal Gelderland door het bundelen en verrijken van veel versnipperderde informatie. Het unieke naslagwerk bevat naast de informatie van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland dan ook de meeste recente gegevens van de Provincie Gelderland en het CBS. Voor Centraal Gelderland als geheel, maar ook voor de Achterhoek, Stadsregio Arnhem Nijmegen en de WERV+ -regio wordt ingegaan op demografie, arbeidsmarkt, de structuur, dynamiek en prestaties van bedrijfsleven, de lokale lasten voor het bedrijfsleven, het ruimtegebruik en de trends en ontwikkelingen. Door de bundeling van alle informatie vormt het economisch jaarboek een ideaal uitgangspunt voor beleidsmakers en bedrijfsleven voor het formuleren van beleid en strategie.

Beschikbare data van de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel registreert in het handelsregister elke onderneming en rechtspersoon die zich in Nederland vestigt, op dit moment ruim 1,7 miljoen. Daarnaast voert de KvK regelmatig onderzoek uit. De KvK beschikt hiermee over zeer veel interessante data. Ondernemerschapsmonitor, Ondernemersprofielen, Startersprofielen, Conjunctuurenquête (ERBO), KvK Online en adressenbestanden zijn slechts een greep uit de beschikbare data. Kijk voor meer informatie over het economisch jaarboek of andere data bij ´ondernemen in uw regio´ op www.kvk.nl/economischjaarboekgelderland.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland