KvK verheugd over vergunning Airport Weeze

Februari 2007 
 
Kamer van Koophandel verheugd over vergunning Airport Niederrhein

De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland is zeer verheugd over het besluit van het Duitse Bundesverwaltungsgericht om de vergunning van Airport Niederrhein te herzien. Ook het daaropvolgend besluit van Ryanair om het vliegveld voortaan als thuisbasis te beschouwen en het aantal vluchten en bestemmingen fors uit te breiden juicht de Kamer toe. Ze gaat er echter wel vanuit dat de Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Stadsregio het economisch belang van ´Weeze´ voor de regio nu definitief zullen onderstrepen door extra aandacht voor bereikbaarheid en promotie van het regionale vliegveld.

Bedrijfsleven ziet luchthaven als economische stimulans
De Kamer is steeds een groot voorvechter geweest van de luchthaven vanwege de enorme kansen voor de economische ontwikkeling van de regio´s Noord-Limburg en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Uit een eerder onderzoek van de Kamer van Koophandel in 2005 bleek al dat ook het bedrijfsleven brood zag in Airport Niederrhein. 40% van de ondervraagde bedrijven had al gebruik gemaakt van de luchthaven, 82% van de ondernemers gaf aan de luchthaven als versterking van de regionale economie te zien en 74% verwachtte spin-off voor de regio.

Bereikbaarheid verdient aandacht
Redenen van de ondernemers om van de luchthaven gebruik te maken zijn de nabijheid, de kostenbesparing en de tijdwinst. Met het besluit van Ryanair om de luchthaven voortaan als thuisbasis te gebruiken en het aantal vluchten en bestemmingen aanzienlijk uit te breiden wordt een van de oorspronkelijke wensen grotendeels vervuld. De Kamer hoopt dat dit besluit ook andere luchtvaartmaatschappijen naar Airport Niederrhein zal trekken zodat het bedrijfsleven nog beter bediend kan worden.
Wat overblijft is een betere verkeersontsluiting. De Kamer van Koophandel en het vliegveld hebben destijds succesvol bewegwijzering op de A73 – A77 aangevraagd. Uitbreiding van vluchten en bestemmingen betekent echter ook meer verkeer. Om eventuele verkeersoverlast te beperken zal dit meegenomen worden in het Deltaplan bereikbaarheid Stadsregio waar op initiatief van de Kamer van Koophandel samen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen, ondernemersverenigingen, de Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen aan wordt gewerkt.
 
Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland