Subsidie culturele initiatieven voor jongeren

Nijmegen, 22 oktober 2007

Laatste ronde voor subsidie culturele initiatieven voor jongeren

Meer jongeren op een actieve manier bij cultuur betrekken. Daar staat het Actieplan cultuurbereik 2005-2008 voor. Culturele instellingen in Nijmegen worden uitgedaagd jongeren op een prikkelende manier bij activiteiten op het terrein van film, video, popmuziek en wereldmuziek te betrekken. Tot 1 december kunnen zij subsidie voor het jaar 2008 aanvragen. Hiervoor is 100.000 euro beschikbaar.

De belangrijkste doelstelling van het Actieplan is meer Nijmeegse jongeren te betrekken bij het culturele leven in de stad. En dat op een kleinschalige, innoverende en verfrissende manier. Voorbeelden van initiatieven die vorig jaar via deze regeling werden gesteund, zijn het ‘Do-It project’ van Doornroosje voor het voortgezet onderwijs en het filmproject ‘Eye and the city’ van de Europese stichting Joris Ivens.

Culturele organisaties en instellingen worden uitgenodigd om vernieuwende en prikkelende culturele activiteiten te organiseren en jongeren daarbij te betrekken. Niet alleen als passieve toeschouwer, maar veel meer in de rol van actieve deelnemer. Een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen waarbij ondermeer wordt gekeken naar de artistieke kwaliteit en actieve betrokkenheid van jongeren.

Het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 is een samenwerkingsverband van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met verschillende lokale overheden, waaronder de gemeente Nijmegen. De inzet van het Actieplan is cultuur bij een breder publiek op de agenda te krijgen. Dit tweede Actieplan is een voortzetting, in gewijzigde vorm, van het Actieplan 2001-2004. Hoe het Actieplan in 2009 wordt voortgezet en in welke vorm, is nog niet bekend.

Bron  Gemeente Nijmegen