Debat over leegstand, 21 jan

Debat over leegstand en de anti-kraakwet
Cafe van Buren,  Molenstraat 89, Nijmegen – 21 januari 2009
 
Op 21 januari 2009 organiseert het Nijmeegse platform Bataforum een debat over leegstand en de anti-kraakwet. In Nijmegen zijn een aantal voorbeelden van kraakpanden die uiteindelijk zijn gelegaliseerd en waar diverse groepen en bewoners onderdak vinden. Maar ook in Nijmegen worden geregeld panden ontruimd, zoals onlangs weer bleek bij “de lastpost”, het gekraakte oude postkantoor bij het stationsplein. De gronden waarop tot ontruiming is overgegaan staan nog steeds ter discussie en in ieder geval heeft het de gemeente veel geld gekost.
 
In de korte tijd dat de Lastpost bestond hebben al een aantal functies hun plaats gevonden in het pand. Deze zogenaamde “vrijplaatsen” blijken een maatschappelijke functie te hebben die misschien wel wordt onderschat. Niet alleen vinden diverse organisaties er een plaats die elders moeilijk terecht kunnen. Ook bieden ze de ruimte aan jonge kunstenaars om zichzelf te ontplooien.

Leegstaande panden leveren geen bijdrage aan een levendige buurt en leiden niet zelden tot verrommeling. In de stad staat bruikbare ruimte leeg, terwijl elders de schaarse groene ruimte wordt opgeofferd aan nieuwbouw. En dan hebben we het nog niet over de milieukosten (CO2 uitstoot) die sloop en nieuwbouw met zich meebrengt.

De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA hebben een anti kraakwet voorgesteld. Dit voorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. De grote vraag is welk antwoord dit voorstel biedt op beide bovenstaande kwesties: de huisvesting van maatschappelijk nuttige functies en de overmatige leegstand van kantoorpanden en woonruimte.

Brigitte van der Burg (VVD, Tweede Kamer) zal ingaan op de kraakwet die haar partij heeft voorgesteld. Daarop zal worden gereageerd door Ronald van Genugden van de Woonbond.

Daarna zal verder worden ingezoomd op de situatie in Nijmegen met Albaer Hillen of Chantal Theunissen en Wouter van Eck van respectievelijk de CDA en Groenlinks fractie in de Nijmeegse Gemeenteraad.

Bataforum, het Nijmeegs Sociaal Forum, is een ontmoetingsplek voor mensen uit diverse Nijmeegse maatschappelijke richtingen en organisaties. Het voornemen is om in de toekomst, naast de bestaande maandelijkse Open Avond, vaker maatschappelijke debatten te organiseren vanuit Bataforum Meer informatie over Bataforum vindt u op de website www.bataforum.nl 
 
Woensdag 21 januari om 20.00 uur bij café van Buren, Molenstraat 89 Nijmegen
Debat: Leegstand en de antikraakwet.
M.m.v. Brigitte van der Burg (VVD 2e Kamer), Ronald van Genugden (Woonbond), René Duivenvoorden (kraakhistoricus), Albaer Hillen of Chantal Theunissen (CDA Nijmegen), Wouter van Eck (Groenlinks Nijmegen). Voorzitter: Annemieke Schakelaar (TV Gelderland)
 
Bron: Milieucentrum De Broeikas
 
 
Rubriek Milieu & energie