Hockeyclub HCOL zoekt uw steun

Lent, 7 oktober 2008

Lents-Oosterhouts initiatief voor hockeyclub HCOL zoekt uw steun

Een aantal sportieve enthousiaste inwoners uit het Waalspronggebied zijn in het najaar 2007 voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben de ‘Initiatiefgroep HCOL’ opgericht.

HCOL staat voor Hockey Club Oosterhout Lent
De Initiatiefgroep die bestaat uit Ton Grote, Jos Roosen, Ilse Wolters, Gerry Westerlaken en Mariska Reusen, heeft een ‘Pleitnota’ geschreven met het doel om verschillende partijen te laten inzien dat er voldoende redenen zijn om een hockeyclub in het Waalspronggebied te beginnen. In het eerste kwartaal 2008 hebben er gesprekken plaatsgevonden met het CitadelCollege en de Gemeente Nijmegen. Beide partijen reageerden heel positief op dit initiatief want zo kan onderwijs met sport worden gecombineerd.

Waarom Hockey?
Met de groei van het aantal inwoners van het Waalspronggebied groeit ook het aantal potentiële sporters.
Jonge gezinnen waarvan de kinderen willen lekker buiten willen sporten hebben nu weinig keus.
Met het huidige beleid van de overheid dat Nederland meer moet bewegen en de zorg om het aantal te dikke kinderen die te lang achter de PC zitten moet er natuurlijk wel iets te kiezen zijn.
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat hockey voor de bevolkingsamenstelling van Lent en Oosterhout een goede overlevingskans heeft.
Op grond van de huidige cijfers verwacht de initiatiefgroep dat de vereniging kan starten met 200 leden; in 2015 uitgegroeid is tot een vereniging met 800 leden en als de Waalsprong de definitieve omvang heeft gekregen zal 1200 leden haalbaar zijn.
Met die cijfers in het achterhoofd zou dat betekenen dat de inwoners van Lent en Oosterhout gedwongen zijn uit te wijken naar verenigingen in Bemmel of Nijmegen die op een behoorlijke afstand liggen (6 tot 7,5 km!! ). Even met de fiets naar de hockeyclub is net iets te ver of te gevaarlijk, vooral voor kinderen.

Samenwerking
Een samenwerking met het CitadelCollege en met de buiten- en naschoolse opvang om een sportaccommodatie gezamenlijk te gebruiken lijkt een voor de hand liggende, ideale combinatie.
Kinderen groeien vanaf de basisschool tot en met het voorgezet onderwijs op met sport en het verenigingsleven. Een voorwaarde voor meer bewegen.
Daarnaast kunnen de kunstgrasvelden veel intensiever benut worden en de kostbare grond krijgt meerdere bestemmingen.

In november 2008 komen de Initiatiefgroep en de Wethouder Sportzaken, P. Depla, weer bij elkaar. Daarbij dient de Initiatiefgroep te laten zien dat er in het Waalspronggebied een draagvlak is voor een nieuw op te richten HCOL. Medio oktober ontvangen alle inwoner van Lent en Oosterhout via een huis aan huis verspreide flyer een verzoek om aan te geven of ze het initiatief tot oprichting van een nieuwe hockeyclub willen steunen.

Verzoek aan u!
Steunt u dit initiatief? Draagt u de Hockeysport een warm hart toe? Willen u en/of uw kinderen binnen redelijke afstand, dicht bij uw woonplek, sporten? Ga naar www.hcol.nl voor nadere informatie. U kunt zich ook wenden tot de initiatiefgroep: info@HCOL.nl.

Sport Nijmegen