Loting 103de Vierdaagse 2019

Een spannende dag voor 12.142 gegadigden voor de Vierdaagse

52.330 inschrijvingen voor 103de Vierdaagse

Voor de 103de Vierdaagse hebben 52.330 mensen ingeschreven. Van hen hadden er 40.188 direct recht op een startbewijs. Dit betekent dat 12.142 mensen de loting moeten afwachten. Met een vooraf ingestelde inschrijflimiet van 47.000 worden er vrijdag 29 maart  6.812 resterende startbewijzen verloot. Uiteindelijk krijgen 5.330 mensen het bericht dat ze helaas zijn uitgeloot.

Dubbelinschrijvingen en annuleringen
Voordat de loting op vrijdagmiddag 29 maart onder toeziend oog van de notaris plaatsvindt, is het inschrijfbestand van Stichting DE 4DAAGSE teruggebracht van de 53.074 inschrijvingen – die tot en met het sluiten van de inschrijfperiode zijn ontvangen – naar 52.330 inschrijvingen. Dit betekent dat er de afgelopen dagen 744 annuleringen en dubbele of foutieve inschrijvingen zijn verwijderd. Nadat de loting heeft plaatsgevonden ontvangt iedereen die heeft meegedaan aan de loting vrijdagavond de uitslag per e-mail. De uitslag is ook online zichtbaar in ‘Mijn Vierdaagse’, de persoonlijke omgeving van de inschrijver.

Herinschrijving voor uitgelotenen
Dit jaar bestaat wederom de mogelijkheid tot een herinschrijving voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 103de Vierdaagse. Hiertoe kan besloten worden als na de sluiting van de betaal- en annuleringstermijn op 12 april blijkt dat, door de vervallen inschrijvingen en annuleringen, het aantal inschrijvingen significant onder de toegestane 47.000 inschrijvingen is gedaald. Een herinschrijving is alleen voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 103de Vierdaagse. Bij het vaststellen van de inschrijflimiet is al rekening gehouden met het feit dat ongeveer tien procent van de ingeschreven deelnemers door onvoorziene omstandigheden niet aan de start kan verschijnen. Na de herinschrijving worden geannuleerde inschrijfbewijzen daarom niet opnieuw uitgegeven en is er geen sprake van een wachtlijst.

Historie
Het is sinds 2013 voor het zevende jaar op rij dat het aantal inschrijvingen voor de Vierdaagse de 50.000 overschrijdt. In 2005 stonden 53.336 mensen ingeschreven voor de Vierdaagse. In 2016 werd dat record voor de tweede keer verbroken en schreven 54.325 wandelaars in voor ‘The Walk of the World’. Het record aantal deelnemers dat van start ging behoort toe aan de 100ste Vierdaagse, toen er 47.166 mensen aan de Vierdaagse begonnen.

Cijfers

Jaar Limiet Inschrijvingen Aangemeld Loting
2005 47.500 53.336 43.498 Ja
2006 49.000 48.630 44.015 Nee
2007 49.000 42.270 38.171 Nee
2008 45.000 43.450 39.128 Nee
2009 45.000 48.317 41.205 Ja
2010 45.000 48.435 40.620 Ja
2011 45.000 47.680 42.812 Ja
2012 45.000 49.896 41.472 Ja
2013 46.000 50.314 42.493 Ja
2014 46.000 53.844 43.013 Ja
2015 46.000 51.462 42.684 Ja
2016 50.000 54.325 47.166 Ja
2017 47.000 50.403 42.036 Ja
2018 47.000 51.130 44.480 Ja
2019 47.000 52.330 Ja

De Vierdaagse Sponsorloop
Ook De Vierdaagse Sponsorloop kan zich al weer vroegtijdig op een groot aantal donateurs verheugen. Inmiddels hebben zich al 1.383 donateurs opgegeven om 142 Vierdaagselopers – die hun wandelprestatie ook voor een goed doel inzetten – te steunen. Er zijn al donaties toegezegd voor een bedrag van €36.504,- voor op dit moment 73 verschillende goede doelen. De mogelijkheid voor deelnemers om via De Vierdaagse Sponsorloop voor een goed doel naar eigen keuze te lopen, blijft open tot 15 juli. Donateurs kunnen nog tot augustus bedragen toezeggen aan de sponsorlopers via de website www.devierdaagsesponsorloop.nl. In de afgelopen zeven jaar is er al ruim drie miljoen euro door Vierdaagse sponsorlopers bijeengebracht voor ruim 250 goede doelen.

Vierdaagse Sponsorloop
Ook de Vierdaagse Sponsorloop kan zich al vroegtijdig op een groot aantal donateurs verheugen. Bij het sluiten van de inschrijving voor de 102de Vierdaagse hadden zich al meer dan 1.435 donateurs opgegeven om 159 Vierdaagselopers die ook voor een goed doel lopen te steunen. De donaties zijn ten opzichte van vorig jaar al een stuk hoger met €44.997 (€35.650 in 2017) voor op dit moment 74 verschillende goede doelen.

De mogelijkheid voor deelnemers om via de Vierdaagse Sponsorloop voor een goed doel naar eigen keuze te lopen, blijft open tot 20 juli. Tot die datum kunnen donateurs ook hun bedrag toezeggen via de website www.devierdaagsesponsorloop.nl

Bron Stichting DE 4DAAGSE  –  Informatie vierdaagse  –  Agenda Nijmegen