Wekelijkse avondmarkt op Maasplein

Nijmegen, 13 januari 2009
 
Proef met avondmarkt op Maasplein

Vanaf april krijgt de Nijmeegse wijk Biezen een wekelijkse avondmarkt van 16.00 tot 20.00 uur. Deze minimarkt op het Maasplein telt maximaal zeven standplaatsen. Na een half jaar wordt het succes geëvalueerd en besluit de gemeente over continuering.

De bewoners vroegen het college van burgemeester en wethouders al geruime tijd om een markt in hun wijk, omdat er behoefte is aan een ontmoetingsplek. Voor de sociale cohesie heeft een markt een belangrijke toegevoegde waarde, maar het college acht een grotere wijkmarkt op deze locatie niet rendabel. Burgemeester en wethouders willen deze gelegenheid wel aangrijpen om de mogelijkheden van een nieuw concept te onderzoeken: een minimarkt in de namiddag en avond, die maximaal zeven standplaatsen telt.

De proef wordt na drie maanden en na zes maanden geëvalueerd. Als de minimarkt succesvol blijkt, is het wellicht mogelijk de formule toe te passen op andere wijkmarkten, die niet meer kostendekkend zijn omdat het aantal kramen terugloopt.

Op welke dag de avondmarkt gehouden wordt, is nog niet bekend. Het aanbod wordt in overleg met de bewoners bepaald en de kooplui van de huidige markten krijgen als eerste de kans om deel te nemen aan de nieuwe minimarkt.

De proef met de minimarkt wordt gefinancierd met de zogenaamde Pechtoldgelden voor bewonersinitiatieven in het kader van Sociale Herovering.

Bron Gemeente Nijmegen